AUSTRIJSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

Austrijska kultura i civilizacija

Fakultativna nastava AUSTRIJSKA KULTURA I CIVILIZACIJA namijenjena je svim učenicima koji uče njemački jezik od 1. do 4. razreda bez obzira na razinu vladanja njenačkim jezikom. U nastavi će se proučavati teme iz austrijske povijesti, umjetnosti, književnosti i svakidašnjeg života na osnovi pisanih i slušnih tekstova (izvora) usklađenih s razinom učeničkih znanja (A1 do B1).

Ciljevi nastave su:

  • upoznati učenike s načinom života, poviješću, zemljopisom i kulturnim dostignućima Austrije,
  • intenzivirati učenje njemačkog jezika u okviru radionica,
  • osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u situacijama svakodnevnog života,
  • obogatiti iskustva učenika u komuniciranju i služenju njemačkim jezikom,
  • razvijati jezične vještine (čitanje i slušanje s razumijevanjem, govor i pisanje) u skladu sa zahtjevima na razinama A2 do B2 Zajedničkog europskog okvira za učenje jezika (ZEROJ),

Nastava će se odvijati u obliku samostalnog i projektnog rada na kojem će učenici uz pomoć nastavnika samostalno obrađivati razne teme (po vlastitom izboru), izerađivati prezentacije i izvršavati projektne zadatke. U skladu s mogućnostima predviđaju se posjeti određenim institucijama (Austrijski kulturni forum) te dopisivanje s učenicima iz Austrije preko etwinninga. Ukoliko epidemiološke prilike dopuste, u 2. će se polugodištu organizirati ekskurzija u Austriju (Beč, Salzburg).

                                                                                                                                                       Nositelj aktivnosti je Vladimir Adamček, prof.