BIOLOGIJA

Nastava Fakultativne biologije školske godine 2020./21. održavati će se najvećim dijelom on line zbog epidemioloških preporuka. Manjim dijelom održati će se izvan učionice na travnjacima Maksimira, botaničkom vrtu i ZOO vrtu. Ako se proglasi prestanak opasnosti od COVID infekcije i organiziraju predavanja na fakultetima i institutima učenici će sudjelovati na svim predavanjima koji su vezani za očuvanje zdravlja  kao i zaštite okoliša. Učenici će izrađivati prezentacije, plakate, umne mape, strip, jelovnik, foto herbarij te rješavati problemske zadatke. Namijenjena je učenicima trećih i četvrtih razreda.

Sadržaj je ove školske godine malo izmijenjen, zbog novog prostora, epidemioloških mjera kao i on line završetka prošle školske godine. Učenicima koji planiraju polagati državnu maturu iz biologije pomoći će u vježbanju  rješavanja problemskih zadataka i tako ih pripremiti za polaganje ispita.

Osim toga upoznati će biološku raznolikost RH, njene ekosustave ,vrste zaštite te važnost  zaštite i očuvanja istih.  Upoznati vrste kroz različite  prirodopisne zbirke , obilaskom  botaničkog vrta, ZOO vrta kao i rada na travnjaku te izrade foto herbarija

Obrazložiti vezu između načina prehrane, tjelesne aktivnosti i zdravlja. Upoznati važnost minerala i vitamina u prehrani. Pratiti svoj tjedni jelovnik. Povezati važnost cijepljenja pojedinca sa zdravljem društva, u prošlosti i danas.

Tijekom nastave ostvariti će se povezanost sa sljedećim međupredmetnim temama:

  • A.4/5.3.Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja
  • A.5.3.Učenik preuzima odgovornost za vlastitu sigurnost u digitalnom okružju i izgradnju digitalnog identiteta.
  • odr B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našega djelovanja na Zemlju i čovječanstvo.
  • B.5.2. Osmišljava i koristi se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti.
  • A.5.2.Opisuje i primjenjuje zdrave stilove života koji podrazumijevaju pravilnu prehranu i odgovarajuću tjelesnu aktivnost.
  • A.5.3.Razumije važnost višedimenzionalnog modela zdravlja.
  • B.5.2.Obrazlaže važnost odgovornog donošenja životnih odluka.
  • 5.2.Preuzima odgovornost za pridržavanje zakonskih propisa te društvenih pravila i normi.

                                                                                                                                                      Nositelj aktivnosti je Anita Perišić, prof.