Službeni akti škole

Godišnji plan i program Gornjogradske gimnazije 2023./2024.

Školski kurikulum Gornjogradske gimnazije 2023./ 2024.

Statut Gornjogradske gimnazije 2019.

Kućni red

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kućnom redu

Odluka o provedbi postupka i nabave roba, usluga i radova

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Odluka o Danu škole

Etički kodeks

Plan klasifikacijskih oznaka

Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

PRAVILNICI

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – 3/2024

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gornjogradskoj gimnaziji

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Gornjogradskoj gimnaziji

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja

Pravilnik o zaštiti na radu

Poslovnik o radu školskih vijeća

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu školskih vijeća 15.12.2022.

Poslovnik o izmjenama i dopunama poslovnika o radu školskih vijeća 24.05.2023.

Pravilnik o korištenju videonadzora

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva

Procedura za službeni put

Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje