Zakoni i pravilnici

Na navedenim linkovima mogu se pronaći svi Zakoni, Pravilnici i Odluke koji se odnose na rad škole.

ZAKONI:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/147/17, 68/18, 98/19, 64/20133/20)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ 49/15109/16 (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)47/1739/22)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 112/1082/1943/20100/2021)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 90/93)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/153/17)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 132/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/1463/20)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/1481/1553/21)

Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“ 1/1341/19127/19, 55/2053/21)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/9680/99)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 94/10103/14)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (“Narodne novine” 68/19, 60/2032/21 )

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (“Narodne novine” 53/19)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/9329/9747/9935/08127/19)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine” 56/22)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine” 51/18 – istekao period produžene primjene pravnih pravila iz ovog propisa; materijalna i nematerijalna prava iz nevažećeg propisa nastavljaju se priznavati temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, “Narodne novine” 60/22)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/1385/1569/22)