ENERGIJA, EKOLOGIJA, ENGLESKI

Fakultativni predmet Energija, ekologija, engleski jezik je fakultativna nastavna aktivnost za učenike drugih razreda i svih ostalih zainteresiranih učenika koji žele  povezati svoja znanja iz prirodoslovnih predmeta (fizika, kemija, biologija, matematika) i sadržajno ih obraditi i prezentirati na engleskom jeziku uz pomoć digitalnih tehnologija.

Na taj će način učenici ne samo produbljivati i proširivati svoja znanja iz STEM područja, veći i jačati jezične i komunikacijske vještine na stranom (engleskom) jeziku. Radionice se organiziraju jednom tjedno (35 sati ukupno) uz moguću izvanučioničku organizaciju nastave (posjet lokalitetima od značaja za temu kojom se bavimo). Teme su aktualne i vezane uz npr. energiju, alternativne izvore energije, prehranu i energiju, hibridni pogon prijevoznih sredstava i slično te se vezano uz teme obrade mogu organizirati i jednodnevne izvanučioničke aktivnosti.

Ostvarenje ishoda nastave usko je povezano s međupredmetnim temama Učiti kako učiti, Informacijska i komunikacijska tehnologija, Osobni i socijalni razvoj, Poduzetništvo, Održivi razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravlje.

Fakultativni predmet nosi ocjenu – učenička se postignuća prate i formativno i sumativno prema elementima za ocjenjivanje tijekom cijele školske godine.  Eventualni troškovi projektne nastave podmiruju se iz materijalnih troškova škole, a troškove izvanučionički organizirane nastave podmiruju roditelji.

                                                                                                                                            Nositelj aktivnosti je Bojana Bačan, prof.