INFORMACIJE ZA RODITELJE

Nastavnika/ca
Termin konzultacija ujutro
Termin konzultacija popodne
E-mail

ADAMČEK, VLADIMIR

petak

9:15 – 9:50

petak

6:50 – 17:30

vlado62@yahoo.com

BAČAN, BOJANA

ponedjeljak

12:00 – 12:45

ponedjeljak

16:30 – 17:30

bojana.bacan@skole.hr

BAKETA, JASNA

srijeda

12:35 –13:15

utorak

15:45 –16:25

jasna.baketa@gmail.com

BIONDIĆ, KARLA

ponedjeljak

9:55 – 11:00

ponedjeljak

16:50 – 17:30

biondic93@gmail.com

BOKULIĆ, MARINA

četvrtak

11:50 – 12:30

petak

15:00 – 15:40

marina.bokulic@skole.hr

BUJAN, KREŠIMIR

petak

11:05 – 11:45

petak

15:45 – 16:25

bujankresimir@gmail.com

CREVAR, BRANKO

  

branko.crevar@gmail.com

DOŠEN, DOMINIK

četvrtak

9:20-9:50

utorak

15:00-15:40

dominik.dosen@gmail.com

HABAZIN, DOROTEA

petak 

10:20 –11:00 

ponedjeljak 

18:20 –19:00 

doroteja.habazin@gmail.com

HORVAT JELAČIĆ, BLANKA

srijeda

10:25-10:55

utorak

17:40-18:15

blanka.bhj@gmail.com

JAMBREŠIĆ, HRVOJE

utorak

10:20 – 11:00

ponedjeljak

15:45 – 16:20

hjambresic2@gmail.com

JELINČIĆ, IVANA

ponedjeljak 

10:20 – 11:00

ponedjeljak

15:45-16:25

ivana.jelincic@gmail.com

JOZIĆ, LJUBICA

petak

9:15 – 9:55

srijeda

17:35 – 18:15

ljubica.jozic.ml@gmail.com

JURIŠIĆ, KSENIJA

utorak 9:15 – 9:55

ponedjeljak 17:35 – 18:15

xenia.jurisic@gmail.com

JUTRIŠA, NATALIJA

petak

9:15 –9:55

četvrtak

16:50 -17:30

natalija.jutrisa@skole.hr

KANGLER, MARKO

srijeda 11:05 – 11:45

petak

15:45 – 16:25

kanglermarko@gmail.com

KATUŠIĆ LJEVAR, MARIJANA MAJA

petak

9:15 – 9:55

ponedjeljak

17:35 – 18:15

m.maja.katusic@gmail.com

KIRASIĆ, ROBERT

četvrtak

9:15-9:55

srijeda

17:35- 18:15

robert.kirasic@gmail.com

KNEŽEVIĆ KARIJA, NIKOLINA

četvrtak

11:00 – 11:40

utorak

18:20 – 19:00

nikolina.knezevic2@skole.hr

LICITAR, NIKOLINA

ponedjeljak

11:50 – 12:30

četvrtak

18:20 – 19:00

nikolina.licitar@skole.hr

LIMANOVIĆ KURNIK, IVA

srijeda

9:15 – 9:55

četvrtak

16:50 – 17:30

iva-limanovic@yahoo.com

LIOVIĆ, SNJEŽANA

ponedjeljak

10:15 – 11:00

utorak

16:45 – 17:30

snjezana.liovic@skole.hr

LOVREKOVIĆ, TAJANA

po dogovoru

ponedjeljak

19:05 – 19:45

tajana.lovrekovic@skole.hr

MANDIĆ, JELENA

ponedjeljak

11:05 – 11:45 

petak

17:35 – 18:15 

jelena.mandic4@skole.hr

MARETIĆ, CARMEN

petak 

11:50 – 12:30 

srijeda 

15:45 -16:25 

carmen.maretic@skole.hr

MARKOJA, KATARINA

srijeda

9:15-10:15

petak

16.30 -17:30

razrednicamarkoja@gmail.com

MIHALJEVIĆ, MIHAELA

petak

9:15– 9:55

utorak

16:50 – 17:30

mihaela.galic@skole.hr

MIKEŠ BELHOUCHET, MAJA

utorak  

10:00 – 10:45

utorak 

16:50 – 17:35 

maja.mikes@gmail.com

NORŠIĆ, KATARINA

ponedjeljak

11:05 – 11:45

ponedjeljak

17:35 – 18:15

katarina.norsic@skole.hr

PAVLIČIĆ, IVANA

utorak

11:05 – 11:45

srijeda

15:45 – 16:25

ivana.pavlicic@skole.hr

PERIŠIĆ, ANITA

četvrtak

11:05 – 11:45

ponedjeljak

17:35-18:15

anita.perisic@skole.hr

PRIBEG JOVANIĆ, IVA

srijeda

9:15 – 9:55

srijeda

19:00 – 19:45

iva.pribeg@skole.hr

RADETIĆ, IRIS

utorak

 9:15 – 9:55

četvrtak

17:35 – 18:15

iris.radetic@zg.t-com.hr

SABOLIĆ, IVA

srijeda

9:15 – 9:55

srijeda

17:35 – 18:15

iva.sabolic2@skole.hr

SKOKO, IVAN

petak

11:05 – 11:45

srijeda

15:45 – 16:25

ivan.skoko@skole.hr

ŠČURIC, FILIP

  

filip.scuric@skole.hr

ŠKRLAC, BERNARDICA

petak

11:10 – 11:40

ponedjeljak  19:00

b.skrlac@gmail.com

ŠTIVČEVIĆ, SARA

petak

8:30 – 9:10

srijeda

18:20 – 19:00

sarastivcevic@gmail.com

TIČIĆ, JOSIP

ponedjeljak

11:05

srijeda

19:45

josko.ticic@gmail.com

TOLIĆ, BRANKA

ponedjeljak

9:15 – 10:00

utorak

16:30 – 17:30

branka.tolic@skole.hr

TOMAŠIĆ, DANIJEL

srijeda

10:20 – 11:00

četvrtak

17:30 – 18:15

danijel.tomasic@skole.hr

TOMLJANOVIĆ, ANA

ponedjeljak

od 9:15 – do 10:00

 srijeda

od 15:45 – 16:30

ana.tomljanovic2@skole.hr

TOPIĆ, IVAN

srijeda

11:50-12:30

četvrtak

18:20-19:00

topic.ivan@skole.hr

UREMOVIĆ, MIROSLAV

ponedjeljak 

9:15 – 10:00 

 uz najavu 

ponedjeljak 

16.30 – 17.00 

uz najavu 

miroslav.uremovic@skole.hr

VIDOVIĆ BIRKIĆ, SANJA

četvrtak

11:50-12:30

petak

16:50. 17:30

sanja.vidovic@skole.hr

VRSALOVIĆ, ALKA

četvrtak

11:10 -11:40

četvrtak od 19:05

alka.vrsalovic@skole.hr

VUKIĆ, MARTINA

ponedjeljak

11:05-11:45

petak

17:35 – 18:15

martina.vukic@skole.hr

VURNEK VILEŠIĆ, LJILJANA

srijeda

10:20 – 11:00

srijeda

15:45 – 16:25

ljiljana.vurnek-vilesic@skole.hr