Izvannastavne aktivnosti

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U ŠK.GOD. 2022./2023.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Satnica

Godišnjak Gornjogradske gimnazije

Bernardica Škrlac

2 sata

Godišnjak Gornjogradske gimnazije

Klara Jakelić

2 sata

ZAG – Zajednica aktivnih građana

Bojana Bačan

1 sat

ZAG – Zajednica aktivnih građana

Danijel Tomašić

1 sat

Planinarenje

Jelena Mandić

1 sat

Volonterski klub

Katarina Noršić

2 sata

Gornjogradski istraživači

Ivana Pavličić

1 sat

Školski zbor

Ivana Jelinčić

1 sat

Čitateljski klub

Zrinka Brigić

1 sat

Glazbeni sastav

Danijel Tomašić

2 sata

Školsko sportsko društvo GRIČ

Hrvoje Jambrešić

3 sata

Školsko sportsko društvo GRIČ

Marko Kangler

2 sata

ZAJEDNICA AKTIVNIH GRAĐANA (ZAG)

U školskoj godini 2022./2023. Gornjogradska gimnazija jedna je od škola koje su uključene u provedbu eksperimentalnog programa građanskog odgoja i obrazovanja „Zajednica aktivnih građana (ZAG)“. Riječ je o izvannastavnoj aktivnosti koja je namijenjena svim razredima srednjih škola Grada Zagreba, a njena je svrha pripremiti i osnažiti učenike za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskoj zajednici. Cilj je ove aktivnosti pripremiti učenike za odgovorno, informirano i aktivno sudjelovanje u društvu te razviti sposobnost kritičkog promišljanja društvenih, ekonomskih i političkih procesa u kojima sudjeluju. Cjeloviti kurikul ove izvannastavne aktivnosti dostupan je na sljedećoj stranici: https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/ZAG.pdf

Kako je riječ o isključivo dobrovoljnoj aktivnosti, organizacija i sadržaj rada bit će maksimalno prilagođeni učenicima i njihovim potrebama. Učenje i poučavanje izvodit će se putem tematskih modula, a preferirat će se, koliko je god to moguće, projektna i izvanučionička nastava. U planu su akcijski projekti i posjeti raznim udrugama i institucijama, ovisno o željama i potrebama učenika.