JAVNI POZIVI

Javni poziv – izleti, terenska nastava

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, broj 87/14.; 81/15.; 53/21) Gornjogradska gimnazija na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju iznanučionične nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog na javnome pozivu neće se razmatrati.

 

13.09.2021. objavljen je Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave:

br: 4/2021 

Rok za dostavu ponuda je 21.09.2021. godine.

 

10.09.2021. objavljen je Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave:

br: 3/2021 

Rok za dostavu ponuda je 17.09.2021. godine.

 

10.09.2021. objavljen je Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave:

br: 2/2021 

Rok za dostavu ponuda je 17.09.2021. godine.

 

10.09.2021. objavljen je Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave:

br: 1/2021 

Rok za dostavu ponuda je 17.09.2021. godine.