KEMIJA

U fakultativnoj nastavi kemije u školskoj godini 2020./2021.  planira se ponoviti određene nastavne cjeline koje se obrađuju u redovnoj nastavi, ali i proširiti i produbiti  sadržaje. Naglasak je ne kemijskom računu i prirodoslovnoj pismenosti te njihovoj  primjeni u različitim nastavnim temama.

Također, cilj je razvijati matematičke vještine, primjenom istih u rješavanju kemijskih zadatka .

Odabrane su nastavne teme koje su najviše zastupljene na državnoj maturi (atom, kemijske promjene tvari , kemijske veze, kemijski račun, empirijske i molekulske formule, otopine, nomenklatura, plinovi, kemijska kinetika i kemijska ravnoteža).

Nastava će se održavati na daljinu, učenici će dobivati nastavne materijale i potrebnu pomoć putem različitih digitalnih alata ,video sadržaja i  konferencija .

U realizaciji nastave bit će uključene međupredmetne teme Održivi razvoj te Informacijsko komunikacijske tehnologije.

Temu Održivog razvoja uključit ćemo kao samostalni rad učenika u vidu izrade prezentacije ili slično, a konkretnu temu ćemo povezati s planiranim nastavnim temama. (Npr. Kiselost tla kao posljedica povećanja koncentracije nemetalnih oksida u atmosferi može se povezati s kemijskim promjenama, kiselo baznim reakcijama, ravnotežom, plinovima itd.)

Međupredmetna tema Informacijsko komunikacijske tehnologije zastupljena je činjenicom da će učenici raditi „on  line“ očekuje se upotreba različitih digitalnih alata te samostalno pretraživanje i upotreba informacija iz digitalnih izvora.

                                                                                                                                         Nositelj aktivnosti je Natalija Jutriša, prof.