Najčešći problemi

Učenik prijavio MatB, a fax traži MatA pa će se u sustavu automatski primijeniti mat iz B u A, ako ne želi polagati A mora prijaviti fax koji to ne traži i ručno maknuti A razinu tj ponovo prijaviti B.
Fakultet traži jedan od predmeta fiz/kem/bio pa se treba ručno izabrati koji želi polagati.
Brisanjem prijavljenog fakulteta ostaju prijavljeni predmeti i razine pa ih treba ručno obrisati ili podesiti.
Sve detalje o potrebnim dokumentima, bodovanju  i načinima prijave za dodatne provjere naći na željenom visokom učilištu.