NASTAVA NA DALJINU

Dragi učenici,

od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine zbog situacije s korona virusom zatvaraju se škole. Nastava će se održavati isključivo virtualno, a učenici će je moći pratiti putem linkova za pristup virtualnim učionicama:

NAPOMENA: S obzirom na opću preopterećenost sustava Office 365, škola će otvoriti alternativni put komunikacije nastavnika i učenika putem razrednih mailova. Uskoro će svim nastavnicima biti dostavljeni razredni mailovi pomoću kojih će stupiti u kontakt s učenicima.

Hvala na razumijevanju!

1.a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afdea3da77ee149fcabd6d44a0ba6f9bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=58bd9776-5398-4397-95aa-2b24754b48b2&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.b

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9256e25d84b6416fb267b5ff88a0fada%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9b1c119-2d20-44e9-905e-c39f55ba4c34&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.c

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7706dd3722304f7abf75de044b97b075%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab4ddafb-d7b1-4b5b-95d5-fb17a6d84b2e&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.d

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9cd914f71f3c44368f69f6d464122595%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cd9b092-3698-41ce-bb1e-8e09df0c8cab&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.e

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1db9897395c4f5295513cb365d91487%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8ad62-bfb7-4269-b559-be79f904f574&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.f

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6278f67b7034a56aa16caab134940e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2db2d1cf-c550-42e8-863f-ef1aca12a3be&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1.g

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a58f75103d86c4c93b22390507031e547%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0e36d93-1585-4cce-a31b-365e140a3c8b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a08eac1511fa149a18daae40bf5c1a144%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad429c97-b9a2-45f7-b4c3-9af807ce5e6d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.b

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6b2dba4e68c64771924dc41a150e862a%40thread.tacv2/conversations?groupId=346e4463-478e-41ef-b2cb-b1d6a8db4cba&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.c

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f850ebfa1414a7eaa193f0ee1a263d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=6809dcfa-f227-4289-be63-c0e80fc82d03&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.d

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44bdda5f0bad4d8093b3df68c91beee0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5059e3f2-4209-449f-b5fe-5b53ba1fa01d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.e

https://teams.microsoft.com/_#/teamDashboard/2.e/19:ac5d9b20681647e9a2fa77794931c731@thread.tacv2/td.settings

2.f

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab260a3fdd1db43b68170ee26f3a3fdf6%40thread.tacv2/conversations?groupId=86c971d5-d18f-4262-bb35-2b6b876c4563&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2.g

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acff2b2745f814190bba5070d12ebc46d%40thread.tacv2/conversations?groupId=74c9cfac-8de4-4abf-8492-c5f682fe6f5c&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34d811dcc05f462c80a58a9f7b34dbeb%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1ba5d9c-8ade-4793-b975-e163ffd6fd25&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.b

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8e2c3e384734c7d990615aeff87303c%40thread.tacv2/conversations?groupId=75451d9d-e0a7-4e58-a0dc-e5502be2a1c3&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.c

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad95805631d4d432e9f449fe414ee8e85%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6d0a0-d964-4632-a6f8-5d5ca8918b8f&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.d

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3439346534d4475690144fedfa95adf6%40thread.tacv2/conversations?groupId=47751882-5cd4-4d8b-b346-fb8869bc31c7&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.e

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4820e1090cc47b29d02fe4e3c4c9fc4%40thread.tacv2/conversations?groupId=91351350-c1a7-4d84-8747-c965f856701b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3.f

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb0432bd02044b038e4c5bbe006134d3%40thread.tacv2/conversations?groupId=dda71443-db9a-4c91-b0f7-7721bd923415&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a239be99cca0146979776fb6e0b3e6ffd%40thread.tacv2/conversations?groupId=2da57fc2-5ad7-4a54-8619-ec17abac84aa&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.b

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae919a18203f040b4b91f7b6e610ce187%40thread.tacv2/conversations?groupId=7628a45c-8665-422f-a755-fd7049c20a09&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.c

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad569d8d59d374f8a90e0004a0f5b68ad%40thread.tacv2/conversations?groupId=97c11787-00d7-4f43-9627-73baecd7d394&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.d

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a946f890e24b843ec83da4a3b4c89575f%40thread.tacv2/conversations?groupId=af75fcfc-feba-4d03-ad70-1aedcb2d5697&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.e

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee0671070e1f4427a05c6f268354f60a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f143c7f-865d-469b-8a44-726da8d904da&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4.f

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4454adc8df504a2c9b516d5172e73468%40thread.tacv2/conversations?groupId=958c88a0-15ce-42e5-9ea5-1169d56e03bf&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091