NASTAVA NA DALJINU

POVEZNICE ZA TIMOVE

(šk. god. 2020./2021.)

RAZRED

LINK

1A

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a8ddc061d704efdb8263a8725c83cfe%40thread.tacv2/conversations?groupId=4050440b-0788-4506-851f-709717a7e535&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e216026a2c6464bb87afc44c24a086f%40thread.tacv2/conversations?groupId=d739da21-3b2c-41e0-a904-ca119b9c2fe6&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1C

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ab9fc8035ea4eecb051c84363dc5a8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f14d939f-ffe0-485d-9847-ff261b02b340&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1D

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a73b1e33746cc4eb09a57290656aa6c3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d596e77-ee44-4dba-8e22-87b1a089f74c&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1E

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad1e3201fad8146d6ad87ded446f6354d%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4ff876c-2c62-44ec-a686-70273ae7c02d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

1F

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5af2defaf71d47d695a9fc4610ce46ef%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ed3da0f-e807-424a-9542-69d224dc9481&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2A

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afdea3da77ee149fcabd6d44a0ba6f9bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=58bd9776-5398-4397-95aa-2b24754b48b2&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9256e25d84b6416fb267b5ff88a0fada%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9b1c119-2d20-44e9-905e-c39f55ba4c34&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2C

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7706dd3722304f7abf75de044b97b075%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab4ddafb-d7b1-4b5b-95d5-fb17a6d84b2e&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2D

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9cd914f71f3c44368f69f6d464122595%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cd9b092-3698-41ce-bb1e-8e09df0c8cab&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2E

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1db9897395c4f5295513cb365d91487%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8ad62-bfb7-4269-b559-be79f904f574&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2F

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6278f67b7034a56aa16caab134940e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2db2d1cf-c550-42e8-863f-ef1aca12a3be&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

2G

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a58f75103d86c4c93b22390507031e547%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0e36d93-1585-4cce-a31b-365e140a3c8b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3A

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a08eac1511fa149a18daae40bf5c1a144%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad429c97-b9a2-45f7-b4c3-9af807ce5e6d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6b2dba4e68c64771924dc41a150e862a%40thread.tacv2/conversations?groupId=346e4463-478e-41ef-b2cb-b1d6a8db4cba&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3C

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f850ebfa1414a7eaa193f0ee1a263d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=6809dcfa-f227-4289-be63-c0e80fc82d03&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3D

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44bdda5f0bad4d8093b3df68c91beee0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5059e3f2-4209-449f-b5fe-5b53ba1fa01d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3E

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac5d9b20681647e9a2fa77794931c731%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ee3ac25-24f9-4084-82cd-88904dcab1b2&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3F

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab260a3fdd1db43b68170ee26f3a3fdf6%40thread.tacv2/conversations?groupId=86c971d5-d18f-4262-bb35-2b6b876c4563&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3G

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acff2b2745f814190bba5070d12ebc46d%40thread.tacv2/conversations?groupId=74c9cfac-8de4-4abf-8492-c5f682fe6f5c&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4A

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34d811dcc05f462c80a58a9f7b34dbeb%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1ba5d9c-8ade-4793-b975-e163ffd6fd25&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8e2c3e384734c7d990615aeff87303c%40thread.tacv2/conversations?groupId=75451d9d-e0a7-4e58-a0dc-e5502be2a1c3&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4C

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad95805631d4d432e9f449fe414ee8e85%40thread.tacv2/conversations?groupId=dca6d0a0-d964-4632-a6f8-5d5ca8918b8f&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4D

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3439346534d4475690144fedfa95adf6%40thread.tacv2/conversations?groupId=47751882-5cd4-4d8b-b346-fb8869bc31c7&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4E

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4820e1090cc47b29d02fe4e3c4c9fc4%40thread.tacv2/conversations?groupId=91351350-c1a7-4d84-8747-c965f856701b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

4F

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb0432bd02044b038e4c5bbe006134d3%40thread.tacv2/conversations?groupId=dda71443-db9a-4c91-b0f7-7721bd923415&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

RASPORED NASTAVE NA DALJINU

PRIJE PODNE 

 

POSLIJE PODNE 

0. 

 
 
 

1. 

8:00 – 8.45 

 

13. 00 – 13.45 

2. 

8.50 – 9.35 

 

13.50 – 14.35 

3. 

9.40 – 10.25 

 

14.40 – 15.25 

4. 

10.40 – 11.25 

 

15.40 – 16.25 

5. 

11.30 – 12.15 

 

16.30 – 17.15 

6. 

12.20 – 13.05 

 

17.20 – 18.05 

7. 

13.10 – 13.55 

 

18.10 – 18.55