Dodatna nastava

Dodatna i dopunska nastava u šk. god. 2022./2023.

Dodatna nastava 

Francuski jezik – Alka Vrsalović (1 sat)

Biologija za 4. razrede – Ivana Pavličić (1 sat)

Fizika za 4. razrede – Ive Stipaničev (2 sata)

Fizika za 3. razrede – Ivan Topić (2 sata)

Hrvatski jezik za 4. razrede – Branka Tolić (2 sata)

Hrvatski jezik: novinarska grupa – Branka Tolić (1 sat)

Hrvatski jezik za 2. razrede – Mihaela Mihaljević (2 sata)

Hrvatski jezik: književna baština – Bernardica Škrlac (1 sat) 

Dopunska nastava

Matematika za 1. razrede – Meri Gulin Šoljan (1 sat)

Matematika za 2. razrede – Meri Gulin Šoljan (1 sat)

Matematika za 3. razrede –  Meri Gulin Šoljan(1 sat)

Matematika za 1. razrede –Blanka Horvat Jelačić (1 sat)

Matematika za 4. razrede –Blanka Horvat Jelačić (1 sat)

Matematika za 4. razrede – Katarina Markoja (1 sat)

Matematika za 4. razrede – Iva Pribeg Jovanić (2 sata)

Matematika za 2. razrede – Nikolina Knežević Karija (1 sat)

Fizika za 2. razrede – Ive Stipaničev (2 sata)

Biologija za 4. razrede – Anita Perišić (1 sat)

Hrvatski jezik za 2. razrede – Bernardica Škrlac (1 sat)

Hrvatski jezik za 1. razrede – Marina Irina Barešić ( 1 sat)