Dodatna nastava

Dodatna i dopunska nastava

PREDMET

VODITELJ

BROJ SATI TJEDNO

Dodatna nastava

 

 

Talijanski jezik

Marijana Maja Katušić Ljevar

1 sat

Engleski jezik

Snježana Liović

1 sat

Engleski jezik

Zoja Momirovski Pranjić

1 sat

Povijest

Josip Tičić

1 sat

Informatika

Ljiljana Vurnek Vilešić

1 sat

Filozofija

Lana Marini

1 sat

Fizika

Ema Lipovšćak

1 sat

Fizika

Tatjana Stojanović

2 sata

Hrvatski jezik

Branka Tolić

2 sata

Hrvatski jezik

Marina Irina Barešić

2 sata

Psihologija

Tajana Lovreković

 

Matematika

Blanka Horvat Jelačić

1 sat

Matematika

Iva Pribeg Jovanić

1 sat

Matematika

Meri Gulin Šoljan

1 sat

Matematika

Mara Pušić

2 sata