Dodatna nastava

Dodatna i dopunska nastava


Dodatna nastava: 
Matematika, Mara Pušić – 1 sat
Matematika, Meri Gulin Šoljan – 2 sata
Talijanski jezik, Marijana Maja Katušić Ljevar – 1 sat
Filozofija, Lana Marini – 1 sat
Fizika, Ive Stipaničev – 1 sat
Fizika, Tatjana Stojanović – 2 sata
Hrvatski jezik, Bernardica Škrlac – 2 sata
Hrvatski jezik, Branka Tolić – 2 sata
Hrvatski jezik, Danijel Tomašić – 1 sat
Psihologija, Tajana Lovreković – 1 sat
Njemački jezik, Vladimir Adamček – 1 sat


Dopunska nastava
Matematika, Mara Pušić – 1 sat

 

DODATNA NASTAVA ZA MATURANTE

I ove školske  godine nudimo više  dodatnih nastava koje su namijenjene našim maturantima. Nastavnici će tijekom cijele školske godine pripremati učenike četvrtih razreda kako bi bili što uspješniji prilikom polaganja Državne mature. Pozivamo učenike četvrtih razreda da se uključe u dodatnu nastavu kao bi proširili svoje znanje te stekli sigurnost u rješavanju zadataka.

Raspored održavanja dodatnih nastava za učenike četvrtih razreda:

FILOZOFIJA (za učenike oba turnusa) prof. Lana Marini

A-B turnus 

ponedjeljak  14.00-14.45

utorak 14.00-14.45

B-A turnus 

četvrtak 12.25-13.10

četvrtak 13.15 do 13.55

HRVATSKI JEZIK (za učenike A-turnusa) prof. Danijel Tomašić

A-B turnus 

srijeda 14.00-15.30

HRVATSKI JEZIK (za učenike B-turnusa) prof. Bernardica Škrlac

A-B turnus 

utorak 13.15-14.45

srijeda 13.15-13.55

srijeda 19.15-20.00

MATEMATIKA (za učenike B-turnusa) prof. Iva Pribeg Jovanić

A-B turnus  

srijeda 13.15-14.00

B-A turnus  

srijeda 14.50-15.35

MATEMATIKA (za učenike B-turnusa) prof. Mara Pušić  

svaki četvrtak 13.15- 13.55  

MATEMATIKA (za učenike A-turnusa) prof. Meri Gulin Šoljan

A-B turnus  

četvrtak 13.15-13.55

B-A turnus  

ponedjeljak 18.25-19.50

četvrtak 19.15-20.00