Dodatna nastava

Dodatna i dopunska nastava u šk. god. 2023./2024.

Dodatna nastava 

Francuski jezik – Alka Vrsalović 

Engleski jezik za 4. razrede – Bojana Bačan, Jelena Mandić

Biologija za 4. razrede – Ivana Pavličić 

Kemija za 4. razrede – Natalija Jutriša 

Fizika za 3. razrede – Mateja Cindrić Brkić

Hrvatski jezik za 4. razrede – Danijel Tomašić, Klara Jakelić

Matematika za 4. razrede – Nikolina Knežević Karija, Romina Macan, Katarina Markoja

Talijanski i Francuski jezik(priprema za natjecanje) – Marijana Maja Katušić Ljevar

Dopunska nastava

Matematika za 1. razrede – Blanka Horvat Jelačić

Matematika za 2. razrede – Krešimir Bujan

Engleski jezik za 3. razrede – Ivona Lovreković

Engleski jezik za 1. razrede – Nikolina Licitar

Hrvatski jezik za 3. razrede – Bernardica Škrlac, Sara Štivčević

Hrvatski jezik za 2. razrede – Branka Tolić