Dodatna nastava

Pripreme za maturu, dodatna i dopunska nastava u šk. god. 2021./2022.

Dodatna nastava 

Psihologija- prof. Tajana Lovreković (1 sat)

Fizika za 1. razrede – prof. Stipaničev (2 sata)

Fizika za 2. razrede – prof. Nikolina Knežević Karija (1 sat)

Geografija – prof. Jelinčić (1 sat)

Matematika – priprema za natjecanja – prof. Katarina Markoja (1 sat)

Povijest – prof. Katarina Noršić (1 sat)

Pripreme za maturu

 Hrvatski jezik

prof. Branka Tolić, 1 sat

prof. Mihaela Mihaljević, 1 sat

prof. Marina – Irina Barešić, 1 sat

prof. Martina Vukić, 2 sata

Matematika

prof. Magdalena Šebetić (zamjena) – 1 sat

Fizika

prof. Ivan Topić, 2 sata

Engleski

prof. Zoja Momirovski – 1 sat

Dopunska nastava

Matematika za 3. razred – prof. Nikolina Knežević Karija, zamjena (1 sat)

Matematika za 4. razred – prof. Nikolina Knežević Karija, zamjena (1 sat)

Matematika za 4. razred – prof. Blanka Horvat Jelačić (1 sat)

Matematika za 1. razred – prof. Meri Gulin Šoljan (1 sat)

Matematika za 2. razred – prof. Meri Gulin Šoljan

Matematika za 1. razred – prof. Magdalena Šebetić (zamjena), 2 sata