Fakultativna nastava

Fakultativna nastava u šk. god. 2021./2022.

Plivanje – prof. Marko Kangler, 2 sata tjedno

EEE – prof. Bojana Bačan, 1 sat tjedno

Austrijska kultura i civilizacija – prof. Adamček, 1 sat tjedno

Debata – prof. Kristijan Vujičić, 1 sat tjedno

Književna baština – prof. Bernardica Škrlac, 2 sata tjedno

Prva pomoć – prof. Sanja Vidović Birkić, 1 sat tjedno