Fakultativna nastava

Fakultativna nastava 2023./ 2024.

U školskoj godini  2023./ 2024. učenici će moći izabrati jedan od sljedećih fakultativnih predmeta:

 

naziv fakultativne nastave

profesor koji predaje fakultativnu nastavu

razred za koji je fakultativna nastavna namijenjena

1.

AMERIČKA KULTURA I CIVILIZACIJA

SNJEŽANA LIOVIĆ, prof.

1.,2. i 3.

2.

DEBATA

ANA MRNAREVIĆ, prof.

1.,2.,3. i 4.

3.

ŠKOLA I ZAJEDNICA

TAJANA LOVREKOVIĆ, prof.

IVA LIMANOVIĆ KURNIK, prof.

2. i 3.

4.

SKUPNO MUZICIRANJE, KLAPSKO PJEVANJE

IVAN TOPIĆ; prof.

1.,2.,3. i 4. (dječaci)

5.

AUSTRIJSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

VLADIMIR ADAMČEK, prof.

1.,2.,3. i 4.

6.

PLIVANJE

MARKO KANGLER, prof.

1., 2., 3. i 4.

7.

PRVA POMOĆ

DINA KLARIN, prof.

2.

8.

ROBOTIKA

VLADIMIR ADAMČEK, prof

KATARINA MARKOJA, prof.

1., 2., 3. i 4. 

9.

KNJIŽEVNA BAŠTINA

BERNARDICA ŠKRLAC, prof.

1., 2., 3., i 4.

10.

EU FORCE

IVA LIMANOVIĆ KURNIK

1., 2., 3., i 4.

11.

MATEMATIKA

ROMINA MACAN, prof.

 3., i 4.

Književna baština, nastavnica Bernardica Škrlac

Fakultativna nastava Književna baština namijenjena je učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.  Bavit ćemo se samo jednim književnim razdobljem ili žanrom koji ćemo odabrati dogovorom s prijavljenim učenicima. Prikupit ćemo tekstove, ali i proučavati odabranu epohu i njena kulturološka, povijesna, umjetnička i druga važna obilježja. Najviše ćemo se usmjeriti na analizu tekstova, a bavit ćemo se i izražajnim čitanjem i glumom. Također planiramo odlaske na kazališne predstave, kao i pisanje recenzija te usporedbe originalnog teksta i predstave. Pokušat ćemo odglumiti određene scene kako bismo se opet mogli prijaviti na Booktrailer film festival. Planiram predstaviti radionice dramskog pisma, pisanja kratke priče, pisanje poezije i novinarskog pisanja kako bismo dobili radove koje ćemo poslati na natjecanja. Želja nam je uspostaviti suradnju s gimnazijom iz Jelse na Hvaru i predstaviti našu školu. Prošle školske godine smo uspostavili kontakt i dogovorili suradnju. Naša škola bi predstavila projekt o Matošu. Učenici bi bili smješteni kod učenika domaćina, dok bi sami morali snositi troškove puta. Na početku godine ili za vrijeme proljetnih praznika planira se dvodnevni ili trodnevni izlet; destinacija ovisi o željama učenika i temi koja se radila na nastavi.

Škola i Zajednica, nastavnice Iva Limanović Kurnik  i Tajana Lovreković  (svaka nastavnica će imati svoju grupu učenika)

Fakultativni predmet Škola i Zajednica novi je predmet od ove školske godine pruža učenicima međusobnu suradnju, uz moderaciju nastavnika i sudjelovanje predstavnika različitih organizacija, institucija i ustanova iz zajednice. Učenici tijekom godine aktivno sudjeluju u strukturiranim aktivnostima poučavanja koja su usmjerena prepoznavanju, analiziranju i kritičnom promišljanju pojava u zajednici. Predmet je predviđen za učenike 2. i 3. razreda. Proučava se u opsegu od 70 sati godišnje.

Američka kultura i civilizacija, nastavnica Snježana Liović

Fakultativni predmet želi:

 • omogućiti učenicima zainteresiranim za engleski jezik i američku kulturu da prodube svoja znanja
 • potaknuti naviku čitanja stranih novina i praćenja vijesti na stranom jeziku
 • ohrabriti učenike u čitanju knjiga na stranom jeziku
 • sudjelovati u debatama što potiče samopouzdanje i samouvjerenost učenika
 • pomoći učenicima koji žele studirati engleski jezik da se što bolje pripreme za upis na željeni fakultet
 • pomoći učenicima u svladavanju medijske pismenosti izradom vlastitih uradaka
 • razvijanje multiklulturalne svijesti
 • razvijanje sposobnosti rada u timu

Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je učenicima 1., 2. i 3. razreda.

Austrijska kultura i civilizacija, nastavnik Vladimir Adamček

Fakultativna nastava iz njemačkog jezika provodi se sa zainteresiranim učenicima od 1.do 4. razreda za učenike koji uče njemački jezik. Nastava ima sljedeće ciljeve:

 • Upoznati učenike s načinom života, poviješću, zemljopisom i kulturnim dostignućima Austrije.
 • intenzivirati učenje njemačkog jezika u okviru radionica,
 • osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u situacijama svakodnevnog života,
 • obogatiti iskustva učenika u komuniciranju i služenju njemačkim jezikom,
 • razvijati jezične vještine (čitanje i slušanje s razumijevanjem, govor i pisanje) u skladu sa zahtjevima na razinama A2 do B2 Zajedničkog europskog okvira za učenje jezika (ZEROJ),
 • osposobiti učenike za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Predviđeno je 35 sati nastave.

Plivanje, nastavnik Marko Kangler

 Plivanje spada u grupu bazičnih sportova, zajedno s atletikom i gimnastikom. Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja.

Plivanje kao sport minimalno utječe na rizik od ozljeda, što je također izvrsno za razvoj mladog organizma. Mišići plivača su jaki, ali i elastični što smanjuje povrede. Horizontalna pozicija plivača omogućuje lakši i bolji rad kardiovaskularnog sustava, a time se postiže bolja izdržljivost te usporava proces starenja. Pozitivno utječe i na živčani sustav, što pomaže u smanjenju stresa. Također je i jedan od najefikasnijih sportova za potrošnju suvišnih kalorija.

Plivanje će biti organizirano na bazenu Svetice, a ovaj fakultativni predmet predviđen je za učenike svih razreda.

Debata, nastavnica Ana Mrnarević

S debatom kao raspravljačkim momentom učenici će se susresti i na redovnoj nastavi filozofije, ali ovdje će se upoznati sa samom formom debate i njezinim konkretnim sastavnicama (koje su uloge kojeg govornika, koliko dugo traje govor, itd.), vrstama teze i argumentacije, što predstavlja teorijski dio, a da bi onda i sami mogli prakticirati debatu. Dakle, debatiranje jest nešto što se može naučiti te je u tom smislu namjena jasna; želimo učenike izvještiti u retoričkom umijeću. No, to nije jedina pa čak ni glavna namjena – kroz ovaj spoj teorije i prakse učenici će uvidjeti da “Cilj raspravljanja nije pobjeđivanje. Učenje je jedini oblik pobjede koji ima smisla.” (A.J.Toynbee) Na tom tragu, namjena ovog predmeta je odgoj za demokraciju, odgoj senzibilnih mladih intelektualaca koji će znati izraziti vlastito mišljenje jasno i argumentirano, a poštivajući tuđe i drugačije, uzimajući u obzir da kroz raspravu učimo i širimo vidike. Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je svim  učenicima.

Prva pomoć, nastavnica Dina Klarin

 • Usvojiti znanja kojima bi učenici mogli, u slučaju potrebe, nekome sačuvati zdravlje ili spasiti život.
 • Poticati učenike na nužnost pomaganja drugima. Pozivati učenike na timski rad i volontiranje u društvu Crveni križ.
 • Razvijati vještinu pružanju prve pomoći kroz praktičnu nastavu

Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je učenicima 2. razreda

Klapsko pjevanje, nastavnik Ivan Topić

Cilj ove fakultativne nastave je upoznati učenike s tradicijom klapskog pjevanja kroz slušanje i izvođenje klapskih pjesama s naglaskom na a cappella pjevanje (bez pratnje instrumenata). Učenici će u godinu dana naučiti osnove vokalne tehnike, a po potrebi i čitanje notnih zapisa. Pjesme će se primarno učiti imitacijom voditelja klape i pamćenjem melodija, ritmova i teksta – što uživo, što iz snimaka dionica koje će voditelj pripremiti. Također, naglasak će biti na starim, tradicionalnim napjevima koje su skupljali mnogi muzikolozi (Jakov Gotovac, Ljubo Stipišić, Dinko Fio i sl.), a manje na modernim klapskim pjesmama. Razlog tome je jednostavan – učenici će bolje upoznati klapsku pjesmu i njezine posebnosti (homofoni slog, tipični harmonijski i melodijski obrasci, teme pjesama, itd.) što se više približe izvoru, a to su pučki napjevi koji su nastajali spontano i bili prenošeni s koljena na koljeno.

Predviđeno je 70 sati nastave godišnje i namijenjena je dječacima svih razreda.

Prije uključivanja u ovu fakultativnu nastavu provest će se provjera slušnih sposobnosti kod zainteresiranih učenika.

EU Force grupa je fakultativni predmet osmišljen za  sve učenike željne znanja o Europskoj uniji, njezinim institucija, vrijednostima, povijesti, aktualnostima…Nastava će se održavati u razredu, ali i na terenu. Učenici će sami osmišljavati projekte i konferencije. U kontaktu smo s drugim školama i svi zajedno doprinosimo boljitku zajednice. Ovaj fakultativni predmet učenicima omogućava unaprijediti organizacijske, komunikacijske, digitalne i socijalne vještine. Predviđena su dva sata nastave tjedno.

Robotika, nastavnica Katarina Markoja

Nastavu iz Robotike provodimo  sa ciljem razvoja projektne i istraživačke nastave kroz cjeloviti pristup raznim granama moderne tech i IT industrije.  Učenici  će razvijati i vježbati tehničke i meke vještine 21. stoljeća nužne za svaku karijeru. Te vještine uključuju kritičko razmišljanje i rješavanje problema, suradnju i vodstvo, kreativnost i učinkovitu komunikaciju. Učenici će se prema svojim sposobnostima i afinitetima moći posvetiti samo dijelu kurikuluma jer je ovdje najvažnije timski rad.

Kurikulum:

 1. Inženjerstvo (prikaz raznih disciplina i mogućnosti, važnost timskog rada,  što su robotika i umjetna inteligencija…);
 2. Robotika (sklapanje robota, električna integracija sklopova, kalibracija i testiranje, komunikacija između uređaja …);
 3. 3D dizajn (modeliranje, rendiranje i printanje…);
 4. marketing i PR (razvoj tzv „soft skills“ – izrada prezentacija i prezentacijske vještine, javni nastup komunikacija, uvod u poslovanje …);
 5. programiranje (izrada mobilnih aplikacija, Scratch, Arduino, Python).

Na raspolaganju ćemo imati 7 Hexapod robota, LEGO mindstorms komplet, razne senzore, 3D printere, grafički tablet. Nastavljamo i rad na projektu Prirodoslovna lepeza gdje zajedničke aktivnosti provode matematika, fizika, kemija, biologija, informatika. Sudjelujemo u natjecanju u plesu robota, u CLIL ligi s njemačkim jezikom i uključujemo se u razne druge aktivnosti. Planirano je i posjećivanje raznih  Tech i IT poduzeća, sudjelovanje u panelima sa stručnjacima iz tih sektora. Mogu sudjelovati učenici svih razreda, a nastava se planira odvijati po 2 sata tjedno. Jedan u rasporedu a jedan ili kao online ili u sklopu izrade projekta od nekoliko sati u komadu.