Fakultativna nastava

Fakultativa nastava 2022./ 2023.

U školskoj godini  2022./ 2023. učenici će moći izabrati jedan od sljedećih fakultativnih predmeta:

NAZIV FAKULTATIVNOG PREDMETA

NASTAVNIK

ŠIZ (Škola i zajednica)

Iva Limanović Kurnik

ŠIZ (Škola i zajednica)

Tajana Lovreković

Američka kultura i civilizacija

Snježana Liović

Austrijska kultura i civilizacija

Talijanska kultura i civilizacija

Vladimir Adamček

Iris Radetić

Prva pomoć

Sanja Vidović Birkić

Povijest umjetnosti

Marina Bokulić

Plivanje

Marko Kangler

Debata

Robert Kirasić

EEE ( Ekologija, Energija, Engleski)  https://energijaekologijae.wixsite.com/website

Bojana Bačan

Skupno muziciranje 

EUforce

Ivan Topić

Iva Limanović Kurnik

Škola i Zajednica, nastavnice Iva Limanović Kurnik  i Tajana Lovreković  (svaka nastavnica će imati svoju grupu učenika)

Fakultativni predmet Škola i Zajednica novi je predmet od ove školske godine pruža učenicima međusobnu suradnju, uz moderaciju nastavnika i sudjelovanje predstavnika različitih organizacija, institucija i ustanova iz zajednice. Učenici tijekom godine aktivno sudjeluju u strukturiranim aktivnostima poučavanja koja su usmjerena prepoznavanju, analiziranju i kritičnom promišljanju pojava u zajednici. Predmet je predviđen za učenike 2. i 3. razreda. Proučava se u opsegu od 70 sati godišnje.

Energija, ekologija, engleski jezik, nastavnica Bojana Bačan

Energija, ekologija, engleski jezik je Fakultativni predmet  osmišljen za učenike 2. i 3. razreda. Predviđen broj sati nastave je 35 sati godišnje. Radni jezik ove fakultativne nastave  je engleski jezik. Aktivnosti i metode rada: – istraživačka nastava – učenje putem rješavanja problema – učenje putem video-materijala – praktični rad – unos, obrada i analiza podataka – online učenje, rješavanje online kvizova i upitnika – izrada grafičkih priloga (dijagrama i kartograma) – izrada plakata, prezentacija i web stranice projekta – organizacija završne prezentacije rezultata projekta – sudjelovanje u vrednovanju – sudjelovanje u edukacijama i radionicama

Američka kultura i civilizacija, nastavnica Snježana Liović

Fakultativni predmet želi :

 • omogućiti učenicima zainteresiranim za engleski jezik i američku kulturu da prodube svoja znanja
 • potaknuti naviku čitanja stranih novina i praćenja vijesti na stranom jeziku
 • ohrabriti učenike u čitanju knjiga na stranom jeziku
 • sudjelovati u debatama što potiče samopouzdanje i samouvjerenost učenika
 • pomoći učenicima koji žele studirati engleski jezik da se što bolje pripreme za upis na željeni fakultet
 • pomoći učenicima u svladavanju medijske pismenosti izradom vlastitih uradaka
 • razvijanje multiklulturalne svijesti
 • razvijanje sposobnosti rada u timu

Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je učenicima 1., 2. i 3. razreda.

Austrijska kultura i civilizacija, nastavnik Vladimir Adamček

Fakultativna nastava iz njemačkog jezika provodi se sa zainteresiranim učenicima od 1.do 4. razreda za učenike koji uče njemački jezik. Nastava ima sljedeće ciljeve:

 • Upoznati učenike s načinom života, poviješću, zemljopisom i kulturnim dostignućima Austrije.
 • intenzivirati učenje njemačkog jezika u okviru radionica,
 • osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u situacijama svakodnevnog života,
 • obogatiti iskustva učenika u komuniciranju i služenju njemačkim jezikom,
 • razvijati jezične vještine (čitanje i slušanje s razumijevanjem, govor i pisanje) u skladu sa zahtjevima na razinama A2 do B2 Zajedničkog europskog okvira za učenje jezika (ZEROJ),
 • osposobiti učenike za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Predviđeno je 35 sati nastave.

Plivanje, nastavnik Marko Kangler

 Plivanje spada u grupu bazičnih sportova, zajedno s atletikom i gimnastikom. Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja.

Plivanje kao sport minimalno utječe na rizik od ozljeda, što je također izvrsno za razvoj mladog organizma. Mišići plivača su jaki, ali i elastični što smanjuje povrede. Horizontalna pozicija plivača omogućuje lakši i bolji rad kardiovaskularnog sustava, a time se postiže bolja izdržljivost te usporava proces starenja. Pozitivno utječe i na živčani sustav, što pomaže u smanjenju stresa. Također je i jedan od najefikasnijih sportova za potrošnju suvišnih kalorija.

Plivanje će biti organizirano na bazenu Svetice, a ovaj fakultativni predmet predviđen je za učenike svih razreda.

Debata, nastavnica Ana Mrnarević

S debatom kao raspravljačkim momentom učenici će se susresti i na redovnoj nastavi filozofije, ali ovdje će se upoznati sa samom formom debate i njezinim konkretnim sastavnicama (koje su uloge kojeg govornika, koliko dugo traje govor, itd.), vrstama teze i argumentacije, što predstavlja teorijski dio, a da bi onda i sami mogli prakticirati debatu. Dakle, debatiranje jest nešto što se može naučiti te je u tom smislu namjena jasna; želimo učenike izvještiti u retoričkom umijeću. No, to nije jedina pa čak ni glavna namjena – kroz ovaj spoj teorije i prakse učenici će uvidjeti da “Cilj raspravljanja nije pobjeđivanje. Učenje je jedini oblik pobjede koji ima smisla.” (A.J.Toynbee) Na tom tragu, namjena ovog predmeta je odgoj za demokraciju, odgoj senzibilnih mladih intelektualaca koji će znati izraziti vlastito mišljenje jasno i argumentirano, a poštivajući tuđe i drugačije, uzimajući u obzir da kroz raspravu učimo i širimo vidike. Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je svim  učenicima.

Povijest umjetnosti, nastavnica Marina Bokulić

Nastava je namijenjena učenicima 3. i 4. razreda koji pokazuju izraženiji interes za većim opsegom, detaljnijim pristupom i boljim razumijevanjem pojedinog stila ili umjetničkog djela (grad, građevina, slika, skulptura, grafika, konceptualni rad itd.). Nastava će obuhvatiti upoznavanje većine umjetničkih stilova kroz odabrane primjere uz odgovarajuću kontekstualizaciju i komparaciju. Naglasak je na istraživačkom pristupu kroz različite medije (odabrana literatura, fotografija, terenski rad, katastarske karte, radio emisije, filmovi, stručni članci, makete i slično). Učenici će u radu koristiti dostupne računale programe i aplikacije, ovisno o osobnim preferencijama.  

Ishodi su u korelaciji s međupredmetnim temama: Učiti kako učiti, Osobni i socijalni razvoj i Uporaba IKT-a. Predviđeno je 35. sati nastave godišnje.

Prva pomoć, nastavnica Sanja Vidović- Birkić

 • Usvojiti znanja kojima bi učenici mogli, u slučaju potrebe, nekome sačuvati zdravlje ili spasiti život.
 • Poticati učenike na nužnost pomaganja drugima. Pozivati učenike na timski rad i volontiranje u društvu Crveni križ.
 • Razvijati vještinu pružanju prve pomoći kroz praktičnu nastavu

Predviđeno je 35 sati nastave godišnje i namijenjena je učenicima 2. razreda

Skupno muziciranje, klapsko pjevanje, nastavnik Ivan Topić

Cilj ove fakultativne nastave je upoznati učenike s tradicijom klapskog pjevanja kroz slušanje i izvođenje klapskih pjesama s naglaskom na a cappella pjevanje (bez pratnje instrumenata). Učenici će u godinu dana naučiti osnove vokalne tehnike, a po potrebi i čitanje notnih zapisa. Pjesme će se primarno učiti imitacijom voditelja klape i pamćenjem melodija, ritmova i teksta – što uživo, što iz snimaka dionica koje će voditelj pripremiti. Također, naglasak će biti na starim, tradicionalnim napjevima koje su skupljali mnogi muzikolozi (Jakov Gotovac, Ljubo Stipišić, Dinko Fio i sl.), a manje na modernim klapskim pjesmama. Razlog tome je jednostavan – učenici će bolje upoznati klapsku pjesmu i njezine posebnosti (homofoni slog, tipični harmonijski i melodijski obrasci, teme pjesama, itd.) što se više približe izvoru, a to su pučki napjevi koji su nastajali spontano i bili prenošeni s koljena na koljeno.

Predviđeno je 70 sati nastave godišnje i namijenjena je dječacima svih razreda.

Prije uključivanja u ovu fakultativnu nastavu provest će se provjera slušnih sposobnosti kod zainteresiranih učenika.

EU Force grupa je fakultativni predmet osmišljen za  sve učenike željne znanja o Europskoj uniji, njezinim institucija, vrijednostima, povijesti, aktualnostima…Nastava će se održavati u razredu, ali i na terenu. Učenici će sami osmišljavati projekte i konferencije. U kontaktu smo s drugim školama i svi zajedno doprinosimo boljitku zajednice. Ovaj fakultativni predmet učenicima omogućava unaprijediti organizacijske, komunikacijske, digitalne i socijalne vještine. Predviđena su dva sata nastave tjedno.

Fakultativna nastava u šk. god. 2021./2022.

PREDMET

VODITELJ

BROJ SATI

Kultura i civilizacija Austrije

Vladimir Adamček, prof. njemačkog jezika

1 sat tjedno

TZK – plivanje

Marko Kangler, prof. TZK-a

2 sata tjedno

Debata

Ana Mrnarević, prof. filozofije

1 sata tjedno

Književna baština

Bernardica Škrlac, prof. hrvatskog jezika

2 sata tjedno

Prva pomoć

Sanja Vidović Birkić, prof. biologije i kemije

1 sat tjedno

EEE- engleski jezik

Bojana Bačan, prof. engleskog i njemačkog jezika

1 sat tjedno

Kultura i civilizacija Austrije

Fakultativna nastava KULTURA I CIVILIZACIJA AUSTRIJE namijenjena je svim učenicima koji uče njemački jezik od 1. do 4. razreda bez obzira na razinu vladanja njenačkim jezikom. U nastavi će se proučavati teme iz austrijske povijesti, umjetnosti, književnosti i svakidašnjeg života na osnovi pisanih i slušnih tekstova (izvora) usklađenih s razinom učeničkih znanja (A1 do B1).
Nastava će se odvijati u obliku samostalnog i projektnog rada na kojem će učenici uz pomoć nastavnika samostalno obrađivati razne teme (po vlastitom izboru), izrađivati prezentacije i izvršavati projektne zadatke. U skladu s mogućnostima predviđaju se posjeti određenim institucijama te dopisivanje s učenicima iz Austrije preko etwinninga. Ukoliko epidemiološke prilike dopuste, u 2. će se polugodištu organizirati ekskurzija u Austriju (Beč, Salzburg).

TZK – plivanje

Plivanje spada u grupu bazičnih sportova, zajedno s atletikom i gimnastikom. Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja.
Plivanje kao sport minimalno utječe na rizik od ozljeda, što je također izvrsno za razvoj mladoga organizma. Mišići plivača su jaki, ali i elastični, što smanjuje ozljede. Horizontalna pozicija plivača omogućuje lakši i bolji rad kardiovaskularnog sustava, a time se postiže bolja izdržljivost te usporava proces starenja. Pozitivno utječe na živčani sustav što pomaže smanjenju stresa. Također je i jedan od najučinkovitijih sportova za potrošnju suvišnih kalorija. Plivanje je namijenjeno svim zainteresiranim učenicima od 1. do 4. razreda, a odvijat će se na bazenu Svetice.

Debata

Debata je metoda iskustvenog učenja kroz koju se upoznaju različiti sadržaji, razvijaju važne vještine i stječu demokratske vrijednosti i stavovi. Debata omogućava učenicima da neki problem doista razumiju, proučavajući ga i sagledavajući ga s obje strane. Jednako tako, uči kritičkom mišljenju, analitičnosti, argumentiranju, suradnji i timskom radu te tolerantnosti spram tuđeg mišljenja. Na kraju krajeva, debata razvija vještine govorenja i slušanja. Sve su te vještine i znanja od izuzetne važnosti za razvoj mladih ljudi kao građana, aktivnih sudionika u demokratskoj zajednici s konačnim ciljem razvijanja učenika kao cjelovite osobe, spremne na kritički pristup zajednici i osobnom razvoju. Kako bi se to postiglo, učenici trebaju kritički pristupiti informacijama koje dobivaju, ali i stavovima i vrijednosnim sudovima sredine u kojoj žive. Takav način razmišljanja razvija se postupno, primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja. Paralelno se trebaju razvijati govorničke vještine kako bi učenici vješto, jasno i stilski oblikovano iznijeli svoj sud. Kao argumentirana rasprava koja se odvija prema utvrđenim pravilima i u određenom vremenskom okviru, debata učenicima olakšava prijelaz iz većinski frontalnog načina rada u sustav u kojem se od njih očekuju brze reakcije, timski rad i kreativnost. Ove školske godine fakultativna nastava iz debate uključit će učenike prvih, drugih i trećih razreda.
Korelacija s međupredmetnim temama: S obzirom na bit predmeta ishodi će korelirati sa svim međupredmetnim temama (Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj, Zdravlje, Građanski odgoj i obrazovanje, Održivi razvoj i Uporaba IKT-a ).

Književna baština

Fakultativna nastava Književna baština namijenjena je učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.
Na fakultativnoj nastavi Književna baština bavit ćemo se samo jednim književnim razdobljem ili žanrom koji ćemo odabrati dogovorom s prijavljenim učenicima. Prikupit ćemo tekstove, ali i proučavati odabranu epohu i njena kulturološka, povijesna, umjetnička i druga važna obilježja. Najviše ćemo se usmjeriti na analizu tekstova, a bavit ćemo se i izražajnim čitanjem i glumom. Također planiramo odlaske na kazališne predstave ( ako bude moguće zbog epidemiološke situacije ) kao i pisanje recenzija te usporedbe originalnog teksta i predstave.
Pokušat ćemo odglumiti određene scene kako bismo se opet mogli prijaviti na Booktrailer film festival. Želja nam je uspostaviti suradnju s gimnazijama izvan grada Zagreba. Za vrijeme proljetnih praznika, ako će biti moguće zbog epidemioloških mjera, planira se jednodnevni ili dvodnevni izlet, kao npr. posjet Ivaninoj kući bajke u Ogulinu ili odlazak u Šibenik ili Karlovac.

Prva pomoć

Učenici će kroz fakultativnu nastavu Prve pomoći usvojiti znanja kojima bi učenici mogli, u slučaju potrebe, nekome sačuvati zdravlje ili spasiti život.
Kroz ovaj fakultativni predmet učenike će se poticati na nužnost pomaganja drugima. Učenici će se pozivati na timski rad i volontiranje u društvu Crveni križ, njegovat će se osjećaj solidarnosti, jačat će se sposobnost empatije, razvijat će se kompetencije u pružanju prve pomoći ozlijeđenima.
Neke od aktivnosti koje će učenici usvajati tijekom izvođenja prve pomoći su: postavljanje osnovnih zavoja pomoću trokutne marame unesrećenoj osobi prepoznavanje i postupak reagiranja kod unutarnjeg krvarenja i šoka, zbrinjavanje prijeloma, uganuća, iščašenja, imobilizacije i ozljede kralježnice, prevencije i zbrinjavanje kod trovanja. Prevencije i postupak prve pomoći kod nastanka ozljede kod kuće, u sportu, prometu i na vodi.
Postoji povezanost s međupredmetnim kurikulom Zdravlje (Pomoć i samopomoć). Grupni sastanci održavat će se online preko Teamsa radi edukacije i priprema za natjecanje u proljeće. Predviđen je odlazak na naprednu obuku u Novi Vinodolski te interdisciplinarna terenska nastava u edukacijskom centru u Hrvatskom Crvenom križu u Zagrebu.
Iskazat će se solidarnost u prikupljanju sredstava za akcije koje provodi Crveni križ, kao i odaziv na dobrovoljno darivanje krvi, volontiranje u suradnji s Crvenim križem, pružanje prve pomoći u slučaju potrebe, nastojat će se ostvariti dobar plasman na natjecanju i odlazak na županijsko natjecanje te je predviđena terenska nastava u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu u drugom polugodištu školske godine.

EEE – (Energija, Ekologija, Engleski jezik) – Prirodoslovna lepeza

EEE (Energija, Ekologija i Engleski jezik) program je za fakultativnu nastavu koja se bavi međupredmetnim temama i sadržajima iz prirodoslovnih predmeta – Kemije, Biologije, Fizike i Matematike i društvenih predmeta (Hrvatski jezik, Psihologija, Etika, Sociologija). Svoja će postojeća znanja iz prirodoslovnih predmeta učenici proširivati, primjenjivati i prezentirati pomoću računala i informacijske tehnologije na engleskome jeziku.
Jačajući prirodoslovne kompetencije i jezično-komunikacijske te, incidentno, digitalne vještine učenici će razvijati autonomne strategije učenja. Korištenjem informacijske tehnologije u provođenju nastave i učenici i nastavnici bit će potaknuti na ekološko promišljanje prilikom odabira pratećega nastavnoga materijala zato što nam je krajnji cilj provođenje nastave bez papira.
Nastava je namijenjena učenicima drugih i trećih razreda.
Nositelji su aktivnosti nastavnici Engleskog jezika, Kemije, Fizike, Biologije, Matematike i stručni suradnici.