Fakultativna nastava

Fakultativna nastava u šk. god. 2021./2022.

PREDMET

VODITELJ

BROJ SATI

Kultura i civilizacija Austrije

Vladimir Adamček, prof. njemačkog jezika

1 sat tjedno

TZK – plivanje

Marko Kangler, prof. TZK-a

2 sata tjedno

Debata

Ana Mrnarević, prof. filozofije

1 sata tjedno

Književna baština

Bernardica Škrlac, prof. hrvatskog jezika

2 sata tjedno

Prva pomoć

Sanja Vidović Birkić, prof. biologije i kemije

1 sat tjedno

EEE- engleski jezik

Bojana Bačan, prof. engleskog i njemačkog jezika

1 sat tjedno

Kultura i civilizacija Austrije

Fakultativna nastava KULTURA I CIVILIZACIJA AUSTRIJE namijenjena je svim učenicima koji uče njemački jezik od 1. do 4. razreda bez obzira na razinu vladanja njenačkim jezikom. U nastavi će se proučavati teme iz austrijske povijesti, umjetnosti, književnosti i svakidašnjeg života na osnovi pisanih i slušnih tekstova (izvora) usklađenih s razinom učeničkih znanja (A1 do B1).
Nastava će se odvijati u obliku samostalnog i projektnog rada na kojem će učenici uz pomoć nastavnika samostalno obrađivati razne teme (po vlastitom izboru), izrađivati prezentacije i izvršavati projektne zadatke. U skladu s mogućnostima predviđaju se posjeti određenim institucijama te dopisivanje s učenicima iz Austrije preko etwinninga. Ukoliko epidemiološke prilike dopuste, u 2. će se polugodištu organizirati ekskurzija u Austriju (Beč, Salzburg).

TZK – plivanje

Plivanje spada u grupu bazičnih sportova, zajedno s atletikom i gimnastikom. Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja.
Plivanje kao sport minimalno utječe na rizik od ozljeda, što je također izvrsno za razvoj mladoga organizma. Mišići plivača su jaki, ali i elastični, što smanjuje ozljede. Horizontalna pozicija plivača omogućuje lakši i bolji rad kardiovaskularnog sustava, a time se postiže bolja izdržljivost te usporava proces starenja. Pozitivno utječe na živčani sustav što pomaže smanjenju stresa. Također je i jedan od najučinkovitijih sportova za potrošnju suvišnih kalorija. Plivanje je namijenjeno svim zainteresiranim učenicima od 1. do 4. razreda, a odvijat će se na bazenu Svetice.

Debata

Debata je metoda iskustvenog učenja kroz koju se upoznaju različiti sadržaji, razvijaju važne vještine i stječu demokratske vrijednosti i stavovi. Debata omogućava učenicima da neki problem doista razumiju, proučavajući ga i sagledavajući ga s obje strane. Jednako tako, uči kritičkom mišljenju, analitičnosti, argumentiranju, suradnji i timskom radu te tolerantnosti spram tuđeg mišljenja. Na kraju krajeva, debata razvija vještine govorenja i slušanja. Sve su te vještine i znanja od izuzetne važnosti za razvoj mladih ljudi kao građana, aktivnih sudionika u demokratskoj zajednici s konačnim ciljem razvijanja učenika kao cjelovite osobe, spremne na kritički pristup zajednici i osobnom razvoju. Kako bi se to postiglo, učenici trebaju kritički pristupiti informacijama koje dobivaju, ali i stavovima i vrijednosnim sudovima sredine u kojoj žive. Takav način razmišljanja razvija se postupno, primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja. Paralelno se trebaju razvijati govorničke vještine kako bi učenici vješto, jasno i stilski oblikovano iznijeli svoj sud. Kao argumentirana rasprava koja se odvija prema utvrđenim pravilima i u određenom vremenskom okviru, debata učenicima olakšava prijelaz iz većinski frontalnog načina rada u sustav u kojem se od njih očekuju brze reakcije, timski rad i kreativnost. Ove školske godine fakultativna nastava iz debate uključit će učenike prvih, drugih i trećih razreda.
Korelacija s međupredmetnim temama: S obzirom na bit predmeta ishodi će korelirati sa svim međupredmetnim temama (Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj, Zdravlje, Građanski odgoj i obrazovanje, Održivi razvoj i Uporaba IKT-a ).

Književna baština

Fakultativna nastava Književna baština namijenjena je učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.
Na fakultativnoj nastavi Književna baština bavit ćemo se samo jednim književnim razdobljem ili žanrom koji ćemo odabrati dogovorom s prijavljenim učenicima. Prikupit ćemo tekstove, ali i proučavati odabranu epohu i njena kulturološka, povijesna, umjetnička i druga važna obilježja. Najviše ćemo se usmjeriti na analizu tekstova, a bavit ćemo se i izražajnim čitanjem i glumom. Također planiramo odlaske na kazališne predstave ( ako bude moguće zbog epidemiološke situacije ) kao i pisanje recenzija te usporedbe originalnog teksta i predstave.
Pokušat ćemo odglumiti određene scene kako bismo se opet mogli prijaviti na Booktrailer film festival. Želja nam je uspostaviti suradnju s gimnazijama izvan grada Zagreba. Za vrijeme proljetnih praznika, ako će biti moguće zbog epidemioloških mjera, planira se jednodnevni ili dvodnevni izlet, kao npr. posjet Ivaninoj kući bajke u Ogulinu ili odlazak u Šibenik ili Karlovac.

Prva pomoć

Učenici će kroz fakultativnu nastavu Prve pomoći usvojiti znanja kojima bi učenici mogli, u slučaju potrebe, nekome sačuvati zdravlje ili spasiti život.
Kroz ovaj fakultativni predmet učenike će se poticati na nužnost pomaganja drugima. Učenici će se pozivati na timski rad i volontiranje u društvu Crveni križ, njegovat će se osjećaj solidarnosti, jačat će se sposobnost empatije, razvijat će se kompetencije u pružanju prve pomoći ozlijeđenima.
Neke od aktivnosti koje će učenici usvajati tijekom izvođenja prve pomoći su: postavljanje osnovnih zavoja pomoću trokutne marame unesrećenoj osobi prepoznavanje i postupak reagiranja kod unutarnjeg krvarenja i šoka, zbrinjavanje prijeloma, uganuća, iščašenja, imobilizacije i ozljede kralježnice, prevencije i zbrinjavanje kod trovanja. Prevencije i postupak prve pomoći kod nastanka ozljede kod kuće, u sportu, prometu i na vodi.
Postoji povezanost s međupredmetnim kurikulom Zdravlje (Pomoć i samopomoć). Grupni sastanci održavat će se online preko Teamsa radi edukacije i priprema za natjecanje u proljeće. Predviđen je odlazak na naprednu obuku u Novi Vinodolski te interdisciplinarna terenska nastava u edukacijskom centru u Hrvatskom Crvenom križu u Zagrebu.
Iskazat će se solidarnost u prikupljanju sredstava za akcije koje provodi Crveni križ, kao i odaziv na dobrovoljno darivanje krvi, volontiranje u suradnji s Crvenim križem, pružanje prve pomoći u slučaju potrebe, nastojat će se ostvariti dobar plasman na natjecanju i odlazak na županijsko natjecanje te je predviđena terenska nastava u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu u drugom polugodištu školske godine.

EEE – (Energija, Ekologija, Engleski jezik) – Prirodoslovna lepeza

EEE (Energija, Ekologija i Engleski jezik) program je za fakultativnu nastavu koja se bavi međupredmetnim temama i sadržajima iz prirodoslovnih predmeta – Kemije, Biologije, Fizike i Matematike i društvenih predmeta (Hrvatski jezik, Psihologija, Etika, Sociologija). Svoja će postojeća znanja iz prirodoslovnih predmeta učenici proširivati, primjenjivati i prezentirati pomoću računala i informacijske tehnologije na engleskome jeziku.
Jačajući prirodoslovne kompetencije i jezično-komunikacijske te, incidentno, digitalne vještine učenici će razvijati autonomne strategije učenja. Korištenjem informacijske tehnologije u provođenju nastave i učenici i nastavnici bit će potaknuti na ekološko promišljanje prilikom odabira pratećega nastavnoga materijala zato što nam je krajnji cilj provođenje nastave bez papira.
Nastava je namijenjena učenicima drugih i trećih razreda.
Nositelji su aktivnosti nastavnici Engleskog jezika, Kemije, Fizike, Biologije, Matematike i stručni suradnici.