1. Hrvatska u jugoistočnoj Europi

HRVATSKA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Fakultativna nastava “Hrvatska u Jugoistočnoj Europi” namijenjena je za 4. razrede te obuhvaća detaljni pristup Jugoističnoj Europi nego što je predviđeno kroz redovitu  nastavu geografije, bilo u osnovnim školama ili u gimnazijskom programu. Kroz ovaj fakultativni predmet učenici će se upoznati s obilježjima zemalja koje su se smjestile oko Republike Hrvatske, a s kojima je Hrvatska kroz prošlost dijelila državni teritorij. Uz prirodno-geografsku osnovu te glavne odrednice geografskih smještaja i položaja Slovenije, Srbije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine te (Sjeverne) Makedonije, dodatno će se pristupiti prirodnom te prostornom kretanju i strukturama stanovništva, obilježjima gospodarstva te prirodnoj i kulturnoj turističkoj baštini navedenih zemalja.

Nastava se planira izvoditi jednom tjedno, na način na koji bi učenicima obaju smjena bilo omogućeno sudjelovanje. Zamišljeno je nastavu odvijati u kabinetu geografije zbog naglaska na korištenju dodatnih nastavnih sredstava u obliku zidnih geografskih karata. Osim geografije kao nastavnog predmeta, gradivo će korelirati sa sociologijom, povijesti, biologijom te hrvatskim jezikom u okviru južnoslavenskih jezika.

Dodatni dio nastave fakultativnog predmeta predstavljati će konkretniji pristup hrvatskoj nacionalnoj manjini u navedenim zemljama, a nastava se planira provoditi i djelomično kroz terenske nastave. Terenske nastave koje bi učenicima bile ponuđe zamišljene su (otprilike) na sljedeći način:

Jednodnevna terenska nastava – Ljubljana – Postojnska jama  (Slovenija)

Dvodnevna terenska nastava – Beograd – Novi Sad – Subotica, uz posjet Hrvatskoj nacionalnoj manjini (Srbija)

Jednodnevna terenska nastava – Gradišće, uz posjet Hrvatskoj nacionalnoj manjini (Austrija)

 

Realizacija terenskih nastava ovisi o broju zainteresiranih učenika te o mogućnostima ostvarivanja suradnje s predstavnicima Hrvatskih nacionalnih manjina u Srbiji (Vojvodini) te Austriji.

Također, planiraju se i posjete veleposlanstvima zemalja uključenih u sadržaj i teme fakultativnog predmeta.

Cilj fakultativnog predmeta bazira se na kvalitetnijem prirodno-geografskom te društvenom upoznavanju šireg životnog prostora Republike Hrvatske, narodima koji tamo obitavaju, sličnostima i razlikama između njih te, općenito gledajući – razvoju kritičkog razmišljanja prema temama koje Republika Hrvatska dijeli s tim zemljama.