4. Likovna baština Hrvatske

Sažetak fakultativne nastave:

Upoznavanje likovne baštine Hrvatske (arhitektura, urbanizam, slikarstvo, kiparstvo, obrt) iz različitih stilskih razdoblja.

Odabir manjeg broja značajnih spomenika / umjetnika  koje se detaljnije upoznaje, kao i onih sadržaja koji nisu spomenuti u udžbenicima.  Po principu „od bližeg k daljem“: Gornji grad – Zagreb – Hrvatska.

Naglasak je na izvanučioničkoj nastavi, neposrednom obilasku spomenika, ustanova  i sl. Umjesto frontalnog, naglasak je na grupnom i samostalnom radu, posebice istraživanju uz upute i vođenje nastavnika. Planira se nekoliko jednodnevnih i višednevnih školskih ekskurzija.

Učenike se usmjerava na prikupljanje podataka pretraživanjem interneta, knjižničnih i arhivskih fondova, praćenje tv i radio emisija, i sl.;  izrada vlastite fotodokumentacije i bilježaka; ohrabruje ih se u javnom nastupu i prezentiranju rada pred publikom; povremena praktična nastava (crtanje, izrada karata, planova, maketa, filmova i dr.)

(neki sadržaji kojima smo se bavili ove godine: Lenucijeva potkova, Zagrebačka katedrala, crkva sv. Katarine, Dolac, palača HAZU, Dioklecijanova palača, Šibenska katedrala, Zagrebački velesajam, Kamenita vrata, V. Becić, I. Meštrović, javna skulptura i drugo.)