5. Francuska kultura i civilizacija

Sažetak fakultativne nastave:

Cilj:

  • Omogućiti učenicima dodatni sat francuskog jezika obrađujući teme koje nisu dovoljno zastupljene redovnim programom
  • Ohrabriti učenike da se suverenije izražavaju na francuskom jeziku
  • Upoznati francusku kulturu i civilizaciju i usporediti ih s našom
  • Omogućiti učenicima stjecanje međunarodne priznate diplome delf scolaire

 

Učenicima će biti ponuđene sljedeće civilizacijske teme:

  1. Francuska kinematografija (povijest filma, Francuski novi val, suvremeni film)
  2. Francuska šansona (povijest francuske šansone, glavni predstavnici)
  3. Francuska gastronomija (tipični specijaliteti po francuskim regijama)
  4. Kazalište na francuskom jeziku (priprema i izvedba kazališnog komada) detaljni plan i program bit će formiran ovisno o izboru učenika.

Na satovima se osim obrade civilizacijskih sadržaja obrađuju i teme iz jezika. Učenici će na satovima biti pripremani za polaganje međunarodno priznatog ispita i stjecanje diplome delf scolaire za stupnjeve a1 i a2 te za natjecanje iz poznavanja francuskog jezika.