Debata

         Debata je metoda iskustvenog učenja kroz koju se upoznaju različiti sadržaji, razvijaju važne vještine i stječu demokratske vrijednosti i stavovi. Debata omogućava učenicima da neki problem doista razumiju, proučavajući ga i sagledavajući ga s obje strane. Jednako tako, uči kritičkom mišljenju, analitičnosti, argumentiranju, suradnji i timskom radu te tolerantnosti spram tuđeg mišljenja. Naposljetku, debata razvija vještine govorenja i slušanja. Sve su te vještine i znanja od izuzetne važnosti za razvoj mladih ljudi kao građana, aktivnih sudionika u demokratskoj zajednici s konačnim ciljem razvijanja učenika kao cjelovite osobe, spremne na kritički pristup zajednici i osobnom razvoju. Kako bi se to postiglo, učenici trebaju kritički pristupiti informacijama koje dobivaju ali i stavovima i vrijednosnim sudovima sredine u kojoj žive. Takav način razmišljanja razvija se postepeno, primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja. Paralelno se trebaju razvijati govorničke vještine kako bi učenici vješto, jasno i stilski oblikovano iznijeli svoj sud. Kao argumentirana rasprava koja se odvija prema utvrđenim pravilima i u određenom vremenskom okviru, debata učenicima olakšava prijelaz iz većinski frontalnog načina rada u sustav u kojem se od njih očekuju brze reakcije, timski rad i kreativnost. S obzirom na bit predmeta ishodi će korelirati sa svim međupredmetnim temama ( učiti kako učiti, poduzetništvo, osobni i socijalni razvoj, zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj  i uporaba IKT-a ).

                                                                                                           Nositelj aktivnosti je Lana Marini, prof.