7. Debata

Sažetak fakultativne nastave:

CILJEVI PROGRAMA:

 • razvoj kognitivnih strategija utemeljenih na kritičkom mišljenju
 • razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina
 • razvoj vještine govora
 • razvoj samopoštovanja
 • razvoj demokratskog ponašanja (senzibilizacija za građansku participaciju i odgovornost)
 • upoznavanje s različitim aspektima, problemima i kontroverzama socijalne zbilje (političke vrijednosti, političke institucije, procesi i mehanizmi, socijalni problemi i kontroverze)

 

Učenici/učenice će kroz nastavu debate naučiti:

 1. Analizirati neki socijalni fenomen/problem i koncipirati moguća rješenja;
 2. Oblikovati argumente vezane uz neki socijalni fenomen/problem ili njegovo rješenje;
 3. Kritički analizirati argumente;
 4. Javno govoriti i raspravljati na artikuliran, tolerantan i argumentiran način;
 5. Koristiti različite vrste literature i ostalih izvora informacija;
 6. Osnovne kategorije neophodne za razumijevanje socijalne zbilje;
 7. Osnovne političke procese, institucije, subjekte i vrijednosti.