8. Američka kultura i civilizacija

Vrijeme održavanja i ciljevi fakultativne nastave Američka kultura i civilizacija (American Studies)

Vrijeme održavanja:     

u školi:       – A turnus ujutro : utorak 13.15. – 14.45

na terenu:  – odlasci na predavanja u Američki kutak knjižnice Bogdan Ogrizović, u posjet Američkoj međunarodnoj školi na Šalati (AISZ), u kazalište, kulturna događanja, posjet Američkoj ambasadi, sudjelovanje na predavanjima američkih predavača u školi i u drugim institucijama

Cilj fakultativne nastave je :

  • – pomoći učenicima zainteresiranim za engleski jezik i američku kulturu da prodube svoja znanja
  • – potaknuti naviku čitanja stranih novina i praćenja vijesti na stranom jeziku
  • – ohrabriti ih u čitanju knjiga na stranom jeziku
  • – sudjelovati u debatama što potiče samopouzdanje i samouvjerenost učenika
  • – pomoći učenicima koji žele studirati engleski jezik da se što bolje pripreme za upis na željeni fakultet
  • – proširiti znanje koje učenici usvajaju na ostalim predmetima koji se uče u školi: povijest, geografija, sociologija,  politika i gospodarstvo, likovna i glazbena umjetnost te im na taj način omogućiti razvoj kompletne ličnosti s naglaskom na kritičko razmišljanje
  •  
  • Održava se u organizaciji škole (prof. Liović) u suradnji sa školskim suradnikom (prof. Bačan), vanjskim suradnikom (prof. Lončar, voditeljicom Američkog kutka u Zagrebu), Američkom ambasadom u Zagrebu (Odjelom za odnose s javnošću – Public Affairs Department), Hrvatsko-američkim društvom (Michael Soucie, voditeljem obrazovnih programa), Američkom međunarodnom školom (AISZ) te Institutom za obrazovanje i razvoj (Odjel informiranja o visokom obrazovanju)

Za sve zainteresirane za različita događanja i natječaje Knjižnice Bogdana Ogrizovića i Američke ambasade prilažemo dva linka:

https://www.facebook.com/americancornerzagreb/

http://zagreb.usembassy.gov/

Planirane teme: (planirano je više tema, a obradit će se one za koje se osiguraju resursi i predavači)

DICTIONARY DAY  (Croatian Book Month) 

ČITANJE ROMANA AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI

WORLD FOOD DAY

GUY FAWKES DAY

INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

THANKSGIVING AND CHRISTMAS TRADITIONS

BLACK HISTORY MONTH – MARTIN LUTHER KING`S BIRTHDAY (February 19th) – CIVIL RIGHTS MOVEMENT

WOMEN`S HISTORY MONTH

EARTH DAY – PARTICIPATION OF THE USA IN THE GLOBAL WARMING PREVENTION

 

Događanja

POSJET AMERIČKOM VELEPOSLANSTVU

Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu Američka kultura i civilizacija, u pratnji prof. Liović, posjetili su Američko veleposlanstvo u Buzinu. Imali su priliku razgledati veleposlanstvo iznutra,

VIŠE »