Razrednici

1. a – Krešimir Bujan
1. b – Dominik Došen
1. c – Bernardica Škrlac 
1. d – Tajana Lovreković
1. e – Iva Limanović Kurnik
1. f – Ana Mrnarević

2.a – Nikolina Licitar
2.b – Ksenija Jurišić
2.c – Nikolina Knežević Karija
2.d – Ivana Pavličić
2.e – Natalija Jutriša
2.f – Danijel Tomašić

3.a – Hrvoje Jambrešić
3.b – Filip Ščuric
3.c  – Dina Klarin
3.d – Marijana Maja Katušić Ljevar
3.e – Romina Macan
3.f – Klara Jakelić

4.a – Bojana Bačan
4.b – Marina Bokulić
4.c  – Katarina Markoja
4.d – Marko Kangler
4.e – Jelena Mandić
4.f –  Ivana Jelinčić