Razrednici

1.a – Bojana Bačan
1.b – Marina Bokulić
1.c  – Katarina Markoja
1.d – Maja Mikeš Belhouchet
1.e – Jelena Mandić
1.f – Miroslav Uremović

2.a –  Filip Vrbanec
2.b –  Tajana Lovrekovićć
2.c –  Tatjana Stojanović
2.d –  Josip Tičić
2.e –  Iva Limanović Kurnik
2.f  –  Ljiljana Vurnek Vilešić
2.g  – Nikolina Licitar

3. a – Ivana Leko
3. b – Ksenija Jurišić
3. c –  Ivana Pavličić
3. d – Ilijana Vujnović
3. e – Anita Perišić
3. f  – Alka Vrsalović                    3. g – Marko Kangler

4. a –  Jasna Baketa
4. b –  Snježana Liović
4. c  – Sanja Vidović Birkić
4. d  – Bernardica Škrlac
4. e  – Blanka Horvat Jelačić
4. f  –  Marina Irina Barešić