Razrednici

1.a – Filip Vrbanec
1.b – Tajana Lovreković
1.c  – Tatjana Stojanović
1.d – Josip Tičić
1.e –  Iva Limanović Kurnik
1.f –  Klara Jakelić
1.g – Nikolina Licitar

2.a –  Magdalena Radočaj
2.b –  Ksenija Jurišić
2.c –  Nikolina Knežević Karija
2.d – Ilijana Vujnović
2.e – Anita Perišić
2.f  – Alka Vrsalović
2.g  – Marko Kangler

3. a – Jasna Baketa
3. b – Snježana Liović
3. c – Sanja Vidović Birkić
3. d –  Bernardica Škrlac
3. e – Blanka Horvat Jelačić
3. f  – Marina-Irina Barešić

4. a –  Ljiljana Vurnek Vilešić
4. b –  Mirjana Zeman
4. c  – Danijel Tomašić
4. d  – Iva Pribeg Jovanić
4. e  – Natalija Jutriša
4. f  – Ive Stipaničev