Razrednici

1.a – Hrvoje Jambrešić
1.b – Filip Ščuric
1.c  – Ive Stipaničev
1.d – Marijana Maja Katušić Ljevar
1.e – Iva Jovanić Pribeg
1.f – Marina – Irina Barešić

2.a – Bojana Bačan
2.b – Marina Bokulić
2.c  – Katarina Markoja
2.d – Maja Mikeš Belhouchet
2.e – Jelena Mandić
2.f –  Miroslav Uremović

3. a – Katarina Noršić
3. b – Tajana Lovreković
3. c – Ana Tomljanović
3. d – Josip Tičić
3. e – Iva Limanović Kurnik
3. f  – Ljiljana Vurnek Vilešić      3. g – Branka Tolić

4. a –  Mirko Jerković
4. b –  Ksenija Jurišić
4. c  – Ivana Pavličić
4. d  – Ilijana Vujnović
4. e  – Anita Perišić
4. f  –  Alka Vrsalović

4. g – Marko Kangler