NATJEČAJI

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto:

NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA  –  pola radnog vremena, 20 sati tjedno, na neodređeno

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

     –      molbu

–          presliku domovnice

–          presliku diplome

–          kratak životopis

       U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1.  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.

    U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

 POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

    Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

     Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 03.06.2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić,prof.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

                     STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR – puno i neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:    

–           molbu

–          presliku domovnice

–          presliku diplome

–          kratak životopis

       U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1.  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.

    U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

 POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

    Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

     Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 03.06.2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                Radovan Librić, prof.

REZULTATI PISANE PROVJERE SPOSOBNOSTI, MOTIVACIJE I VJEŠTINA

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

GEOGRAFIJE – NEPUNO I ODREĐENO RADNO VRIJEME – 20 sati

 

INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA

1.

A.D.27

2.

F.V.27

NAPOMENA:

OBA KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA
 

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

GEOGRAFIJE – NEPUNO I ODREĐENO RADNO VRIJEME – 13 sati

 INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA

1.

A.D.27

2.

F.V.27
NAPOMENA:OBA KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA
 

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

SOCIOLOGIJE I POLITIKE I GOSPODARSTVA

– NEPUNO I ODREĐENO RADNO VRIJEME – 36 sati

 INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA

1.

I.M.27

2.

M.M.B.25
NAPOMENA:OBA KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA
 

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

ETIKE – PUNO I NEODREĐENO RADNO VRIJEME – 40 sati

 INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA

1.

I.H.27

2.

I.L.K27

3.

M.J.27
NAPOMENA:SVA TRI KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA
 

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

BIOLOGIJE – NEPUNO I NEODREĐENO RADNO VRIJEME – 20 sati

 INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA

1.

I.P.30

2.

S.P.27
NAPOMENA:OBA KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA
 

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

POVIJESTI – NEPUNO I NEODREĐENO RADNO VRIJEME – 9 sati

 INICIJALI KANDIDATABROJ BODOVA
 K.O.27
 F.Š.27
NAPOMENA:OBA KANDIDATA POZVANA SU NA RAZGOVOR PUTEM TELEFONA