Djelatnici

RAVNATELJ I STRUČNA SLUŽBA

IME I PREZIME

RAVNATELJ

Anita Perišić

PEDAGOG

Maja Vulić

PSIHOLOG

Kristina Batinić

KNJIŽNIČAR

Zrinka Brigić

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

IME I PREZIME

TAJNIK

Željko Guštek

ADMINISTRATOR

Marija Martinović

RAČUNOVOĐA

Davorka Vukasović

DOMAR

Tomo Šantalab

SPREMAČICE

Danica Domitrek

Pepica Kovačević

Marina Pavar

Nada Pranjić

NASTAVNIČKO VIJEĆE/ PREDMET


IME I PREZIME

HRVATSKI JEZIK

Branka Tolić

Bernardica Škrlac

Ana Tomljanović

Danijel Tomašić

Mihaela Mihaljević

Klara Jakelić

Sara Štivčević

ENGLESKI JEZIK

Bojana Bačan

Snježana Liović

Jelena Mandić

Nikolina Licitar

Ivona Lovreković 

NJEMAČKI JEZIK

Vladimir Adamček 

Bojana Bačan                                               

TALIJANSKI JEZIK

Marijana Maja Katušić Ljevar

FRANCUSKI JEZIK

Marijana Maja Katušić Ljevar

Alka Vrsalović                            

ŠPANJOLSKI JEZIK

Ivona Lovreković

LATINSKI JEZIK

Ksenija Jurišić 

Doroteja Habazin                                                 

GLAZBENA UMJETNOST

Dominik Došen

Ilijana Vujnović 

Ema Miličević                                              

LIKOVNA UMJETNOST

Marina Bokulić

Iva Sabolić

PSIHOLOGIJA

Tajana Lovreković

LOGIKA I FILOZOFIJA

Ana Mrnarević

SOCIOLOGIJA

Iva Limanović Kurnik

Martina Čoko

POLITIKA I GOSPODARSTVO

Martina Čoko

GEOGRAFIJA

Ivana Jelinčić

Miroslav Uremović

Ivan Skoko

Carmen Maretić

POVIJEST

Ksenija Jurišić

Ivan Skoko

Josip Tičić

Filip Ščuric

Helena Mihok

MATEMATIKA

Nikolina Knežević Karija

Blanka Horvat Jelačić

Katarina Markoja

Krešimir Bujan

Romina Macan

FIZIKA

Nikolina Knežević Karija

Ivan Topić

Matea Cindrić Brkić

Frana Polović

KEMIJA

Jasna Baketa

Natalija Jutriša

Ivana Pavličić

BIOLOGIJA

Ivana Pavličić

Sanja Vidović Birkić

Snježana Ličina

Dina Klarin

INFORMATIKA

Dragan Kovačević

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Marko Kangler

Hrvoje Jambrešić

Tomislav Šantalab

ETIKA

Iva Limanović Kurnik

Tajana Lovreković

Ana Mrnarević

VJERONAUK

Ivana Leko

s. Ljubica Jozić