Nastavničko vijeće

PREDMET

PROFESORI

Hrvatski jezik 

Tolić, Branka

Škrlac, Bernardica

Tomljanović, Ana   

Tomašić, Danijel                   

Mihaljević, Mihaela                    

Jakelić, Klara                                     

Štivčević, Sara

Engleski jezik

Bačan, Bojana

Liović, Snježana

Mandić, Jelena             

Licitar, Nikolina

Lončar, Ana

Njemački jezik

Adamček, Vladimir

Bačan, Bojana

Walter, Sara

Talijanski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Francuski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Vrsalović, Alka

Španjolski jezik

Novak, Nika Ana

Latinski jezik

Jurišić, Ksenija

Habazin, Doroteja

Glazbena umjetnost

Došen, Dominik

Vujnović, Ilijana

Hadaš, Sunčica

Likovna umjetnost

Bokulić, Marina                              

Sabolić, Iva

Psihologija

Lovreković, Tajana

Logika

Mrnarević, Ana

Filozofija

Mrnarević, Ana

Sociologija

Budiselić, Renata (porodiljni)  

Čoko, Martina       

Povijest

Jurišić, Ksenija

Noršić, Katarina 

Skoko, Ivan

Tičić, Josip                                   

Ščuric, Filip     

Geografija

Skoko, Ivan                        

Jelinčić, Ivana                          

Uremović, Miroslav

Maretić, Carmen

Matematika

Markoja, Katarina 

Horvat Jelačić, Blanka

Knežević Karija, Nikolina 

Bujan, Krešimir

Macan, Romina

Fizika

Knežević Karija, Nikolina                    

Topić, Ivan

Cindrić Brkić, Mateja

Kemija

Baketa, Jasna

Jutriša, Natalija

Pavličić, Ivana

Biologija

Vidović Birkić, Sanja 

Pavličić, Ivana  

Ličina, Snježana 

Klarin, Dina               

Informatika

Kovačević, Dragan

Politika i gospodarstvo

Budiselić, Renata (porodiljni)       

Čoko, Martina 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Šantalab, Tomislav

Kangler, Marko

Jambrešić, Hrvoje

Etika

Lovreković, Tajana                         

Limanović Kurnik, Iva          

Vjeronauk

Leko, Ivana

Jozić, Ljubica