Nastavničko vijeće

PREDMET

PROFESORI

Hrvatski jezik 

Tolić, Branka

Škrlac, Bernardica

Tomljanović, Ana   

Tomašić, Danijel                   

Mihaljević, Mihaela                      

Licitar, Nikolina                             

Jakelić, Klara                                     

Barešić, Marina-Irina

Vukić, Martina

Engleski jezik

Bačan, Bojana

Liović, Snježana

Mandić, Jelena

Momirovski Pranjić, Zoja               

Licitar, Nikolina

Lončar, Ana

Njemački jezik

Adamček, Vladimir

Bačan, Bojana

Talijanski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Francuski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Vrsalović, Alka

Španjolski jezik

Radetić, Iris

Latinski jezik

Jurišić, Ksenija

Habazin, Doroteja

Glazbena umjetnost

Došen, Dominik

Vujnović, Ilijana

Likovna umjetnost

Bokulić, Marina                              

Sabolić, Iva

Psihologija

Lovreković, Tajana

Logika

Marini, Lana    

Mrnarević, Ana       

Filozofija

Marini, Lana

Mrnarević, Ana

Sociologija

Budiselić, Renata (porodiljni)          

Mikeš Belhouchet, Maja 

Povijest

Jurišić, Ksenija

Noršić, Katarina 

Skoko, Ivan

Tičić, Josip                                   

Ščuric, Filip               

Geografija

Skoko, Ivan                        

Jelinčić, Ivana                          

Uremović, Miroslav

Maretić, Carmen

Matematika

Markoja, Katarina 

Gulin Šoljan, Meri

Šebetić, Magdalena

Horvat Jelačić, Blanka

Pribeg Jovanić, Iva

Fizika

Stipaničev, Ive

Knežević Karija, Nikolina                    

Topić, Ivan

Kemija

Baketa, Jasna

Jutriša, Natalija

Vidović Birkić, Sanja

Biologija

Polović, Zrinka

Vidović Birkić, Sanja

Perišić, Anita   

Pavličić, Ivana                     

Informatika

Vurnek Vilešić, Ljiljana

Politika i gospodarstvo

Budiselić, Renata (porodiljni)       

Mikeš Belhouchet, Maja 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Crevar, Branko

Kangler, Marko

Jambrešić, Hrvoje

Etika

Lovreković, Tajana                            

Vurnek Vilešić, Ljiljana                         

Limanović Kurnik, Iva

Vjeronauk

Polondak, Nenad

Jozić, s. Ljubica