Nastavničko vijeće

PREDMET

PROFESORI

Hrvatski jezik 

Tolić, Branka

Škrlac, Bernardica

Tomljanović, Ana   

Tomašić, Danijel                   

Mihaljević, Mihaela                      

Licitar, Nikolina                             

Jakelić, Klara                                     

Barešić, Marina-Irina

Engleski jezik

Bačan, Bojana

Liović, Snježana

Mandić, Jelena

Momirovski Pranjić, Zoja               

Licitar, Nikolina

Njemački jezik

Adamček, Vladimir

Bačan, Bojana

Talijanski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Mandić, Jelena

Francuski jezik

Katušić Ljevar, Marijana Maja

Vrsalović, Alka

Španjolski jezik

Radetić, Iris

Latinski jezik

Jurišić, Ksenija

Vrsalović, Alka

Glazbena umjetnost

Došen, Dominik

Vujnović, Ilijana

Likovna umjetnost

Bokulić, Marina                              

Šarčević, Nevenka

Psihologija

Lovreković, Tajana

Logika

Marini, Lana    

Vujičić, Kristijan         

Filozofija

Marini, Lana

Vujičić, Kristijan

Sociologija

Budiselić, Renata (porodiljni)          

Mikeš Belhouchet, Maja 

Povijest

Jurišić, Ksenija

Noršić, Katarina (porodiljni)

Skoko, Ivan

Tičić, Josip                                   

Šćuric, Filip 

Tomaško, Toni                          

Geografija

Skoko, Ivan

Vrbanec, Filip                             

Jelinčić, Ivana                          

Uremović, Miroslav

Matematika

Markoja, Katarina 

Gulin Šoljan, Meri

Šebetić, Magdalena

Horvat Jelačić, Blanka

Pušić, Mara

Pribeg Jovanić, Iva

Brozović, Anita

Fizika

Stipaničev, Ive

Knežević Karija, Nikolina                    

Stojanović, Tatjana

Lipovšćak, Ema

Kemija

Baketa, Jasna

Jutriša, Natalija

Vidović Birkić, Sanja

Biologija

Polović, Zrinka

Vidović Birkić, Sanja

Perišić, Anita   

Pavličić, Ivana                     

Informatika

Vurnek Vilešić, Ljiljana

Politika i gospodarstvo

Budiselić, Renata (porodiljni)       

Mikeš Belhouchet, Maja 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Crevar, Branko

Kangler, Marko

Zeman, Mirjana

Skopančić, Dora

Etika

Lovreković, Tajana                            

Vurnek Vilešić, Ljiljana                         

Limanović Kurnik, Iva

Vjeronauk

Polondak, Nenad

Leko, Ivana

Američka kultura i civilizacija

Francuska kultura i civilizacija

Liović, Snježana

Vrsalović, Alka 

Odabrana poglavlja iz fizike

Prirodoslovna lepeza – fizika

Prirodoslovna lepeza – matematika

Prirodoslovna lepeza – kemija

Prirodoslovna lepeza – biologija

Energija, ekologija, engleski jezik

Stojanović, Tatjana

Stipaničev, Ive

Šebetić, Magdalena

Jutriša, Natalija

Perišić, Anita

Bačan, Bojana