Opći podaci

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
adresa: Trg Katarine Zrinske 5, 10 000 Zagreb (privremena adresa: Jordanovac 8)*
OIB: 89594809853
IBAN: HR 8523600001101537824
e-mail škole: gornjogradska@ggg.hr

*zbog posljedica potresa Gornjogradska gimnazija u šk.god. 2023./2024. nastavu će izvoditi u prostoru XV. gimnazije, na adresi Jordanovac 8, 10 000 Zagreb

Ravnateljica: Anita Perišić, prof
Telefon: 01/2302 – 255 (kućni 116); 091/2333 265
e-mail: ravnatelj@ggg.hr

Uredovno vrijeme za stranke:

Jutarnji turnus: srijeda, od 9:00 do 10:00 sati
Popodnevni turnus: srijeda, od 17:00 do 18:00 sati
ili prema dogovoru uz prethodnu najavu.

Tajnik: Željko Guštek
mobilni:  091/2333 265
e-mail: tajnik@ggg.hr

Uredovno vrijeme za stranke:

Jutarnji turnus: od 10:00 do 12:00 sati, ponedjeljak – petak 
Popodnevni turnus: od 16:00 do 18:00 sati, ponedjeljak – petak

Učenička referada: Marija Martinović
e-mail:gornjogradska@ggg.hr

Uredovno vrijeme za stranke:

  ponedjeljak – petak: od 8:00 do 15:00 sati

Voditeljica računovodstva: Davorka Vukasović
e-mail: racunovodstvo@ggg.hr

Uredovno vrijeme za stranke:

kad je nastava u jutarnjem turnusu: od 12:00 do 17:00, ponedjeljak – petak 
kad je nastava u popodnevnom turnusu: od 8:00 do 12:00, ponedjeljak – petak 

Ostali važni kontakti:
pedagoginja: Maja Vulić, prof; e-mail: pedagog@ggg.hr
psihologinja: Kristina Batinić; e-mail: psiholog@ggg.hr; 097/6619 – 013
knjižničarka: Zrinka Brigić; e-mail: knjiznica@ggg.hr
Školski odbor: skolskiodbor@ggg.hr

Uredovno vrijeme stručne službe (pedagog/psiholog/knjižničar) za stranke je u školskom turnusu (jutarnji/popodnevni) uz prethodnu najavu.