Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta, pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim. 

E – mail adresa Školskog odbora je: skolskiodbor@ggg.hr

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA GORNJOGRADSKE GIMNAZIJE

Mladen Sučević, mag. iuris – predsjednik Školskog odbora, predstavnik Osnivača

Natalija Jutriša, prof. – predstavnica Vijeća radnika

Kristina Batinić, mag. psych. – predstavnica Nastavničkog vijeća

Marko Kangler, prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća

dr. sc. Sarajko Baksa, prof.v.š. u trajnom zvanju – predstavnik Vijeća roditelja

Vedran Lokošek, dr. med. – predstavnik Osnivača

Ana Bakarić, prof. – predstavnik Osnivača