Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta, pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:

  • Maja Vulić, prof. – predsjednica školskog odbora, predstavnica vijeća radnika
  • Kristina Matasić, prof. – predstavnica nastavničkog vijeća
  • Marko Kangler, prof. – predstavnik nastavničkog vijeća
  • Sarajko Baksa – predstavnik vijeća roditelja
  • Vedran Lokošek – predstavnik osnivača
  • Mladen Sučević – predstavnik osnivača
  • Ana Bakarić – predstavnik osnivača
  •