Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta, pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:

  1. Maja Vulić, prof. – predsjednica školskog odbora, predstavnica vijeća radnika
  2. Bojana Bačan, prof. – predstavnica nastavničkog vijeća
  3. Branko Crevar, prof. – predstavnik nastavničkog vijeća
  4. Violeta Veselić – predstavnik vijeća roditelja
  5. Dunja Mandaković – predstavnik osnivača
  6. Ana Matijević – predstavnik osnivača
  7. Ljubomir Tonković – predstavnik osnivača