ODABRANA POGLAVLJA IZ FIZIKE

Fakultativna nastava iz fizike namijenjena je učenicima četvrtih razreda. U procesu učenja u kojem je dominantna metoda učenja putem rješavanja problema i pokusa, ostvaruje se pojačana aktivnost učenika u smjeru izvođenja zaključaka i rješavanje problema iz fizike. Cilj je aktivnosti razvijanje kompetencija za samostalni istraživački rad, upoznavanje relevantnih izvora i literature, razvoj kritičkog rasuđivanja, integracija i implementacija znanja na konkretne probleme, inovacija i razvoj kreativnih pristupa problemima i njihovim rješenjima, rad na rješavanju problema, izvedba i prezentacija pokusa, samostalno ili u grupi.

                                                                                                          Nositelj aktivnosti je Ive Stipaničev, prof.