Popis lektire

I. razred

• Ivana Brlić Mažuranić: KAKO JE POTJEH TRAŽIO ISTINU
• August Šenoa: PRIJAN LOVRO
• Vjenceslav Novak: POSLJEDNJI STIPANČIĆI
• Josip Kozarac: TENA
• Sofoklo: ANTIGONA
• Jerome David Salinger: LOVAC U ŽITU
• Ray Bradbury: FAHRENHEIT 451
• Pavao Pavličić: LAĐA OD VODE
• Miro Gavran: JUDITA

II. razred

• Dante Alighieri: BOŽANSKA KOMEDIJA (Pakao, I.-V.)
• Francesco Petrarca: KANCONIJER (L, III., V., XIII., LXL, CVI., CCCLX., CCCLXIV.)
• Giovanni Boccaccio: DECAMERON (Uvod; 1. dan 1. novela; 2. dan 3. novela; 10. dan 5. ili 6. novela)
• Marko Marulić: DAVIDIJADA (1. pjevanje: stih 1-11 i 140-160)
• Miguel de Cervantes: DON QUIJOTE (ulomci)
• William Shakespeare: HAMLET i SAN IVANJSKE NOĆI
• Marko Marulić: JUDITA
• Hanibal Lučić: ROBINJA – Skazanje drugo, stih 685-755. (Robinja i Derenčin)
• Petar Zoranić: PLANINE (Otkuda bura ishodi i zač se zove ili Zač se grad Nin zove i gdo ga najpri sazida – Perivoj od Slave i v njem vile)
• Petar Hektorović: RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE (Parvi dan, stih 1-20., 497-508.; Drugi dan, stih 595-685.; Treti dan, stih 1510-1532.)
• Marin Držić: DUNDO MAROJE i NOVELA OD STANCA
• Pedro Calderon de la Barca: ŽIVOT JE SAN
• Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOGA, DUBRAVKA i OSMAN (L, l-36.; IV.,345-432.; VII.,269-308.; VIII., 569-592.; IX.,321-408.; XI., l-184.;XX.,289-376.)
• Pierre Comeille: CID • Jean Racine: FEDRA
• Jean Baptiste Poquelin Moliere: ŠKRTAC
• Carlo Goldoni: GOSTIONIČARKA MIRANDOLINA
• JohannW.Goethe: PATNJE MLADOG WERTHERA i FAUST
• Friedrich Schiller: RAZBOJNICI
• George G. Byron: PUTOVANJE CHILDEA HAROLDA (ulomak)
• Edgar Allan Poe: GAVRAN i CRNI MAČAK
• Aleksandar S. Puškin: EVGENIJ ONJEGIN
• Mihail J. Ljermontov: JUNAK NAŠEG DOBA
• France Prešeren: SONETNI VIJENAC

III. razred

• Ivan Mažuranić: SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
• August Šenoa: PRIJAN LOVRO i SELJAČKA BUNA
• Honore de Balzac: OTAC GORIOT
• Gustave Flaubert: MADAME BOVARY
• Ivan S. Turgenjev: LOVČEVI ZAPISI (ŠUMA I STEPA; NADSTOJNIK)
• Nikolaj V. Gogolj: KABANICA
• Fjodor M. Dostojevski: ZLOČIN I KAZNA
• Lav N. Tolstoj: ANA KARENJINA
• Emile Zola: GERMINAL ili THERESE RAQUIN
• Guy de Maupassant: NA VODI
• Eugen Kumičić: UROTA ZRINSKO-FRANKOPANSKA
• Ksaver Šandor Gjalski: POD STARIM KROVOVIMA (lllustrissimus Battorych ili Perillustris ac generosus Cintek)
• Ante Kovačić: U REGISTRATURI
• Josip Kozarac: TENA
• Vjenceslav Novak: POSLJEDNJI STIPANČIĆI
• Henrik Ibsen: LUTKINA KUĆA (NORA) ili HEDDA GABLER
• Anton P. Čehov: TRI SESTRE
• Janko Leskovar: MISAO NA VJEČNOST
• Ivo Vojnović: DUBROVAČKA TRILOGIJA
• Antun Gustav Matoš: CAMAO i IZBOR IZ POEZIJE
• Dinko Šimunović: MULJIKA
• Milan Begović: PUSTOLOV PRED VRATIMA ili BEZ TREĆEGA
• Milutin Nehajev: BIJEG
• Ivan Kozarac: ĐUKA BEGOVIĆ
• Janko Polić Kamov: BRADA ili BITANGA

IV. razred

• Marcel Proust: U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA (Combray)
• Luigi Pirandello: ŠEST OSOBA TRAŽI AUTORA
• Franz Kafka: PROCES i PREOBRAŽAJ
• Ernest Hemingway: STARAC I MORE ili KOME ZVONO ZVONI
• Miroslav Krleža: KRALJEVO, BARAKA PET BE, KHEVENHILLER, POVRATAK FILIPA LATINOVICZA i GOSPODA GLEMBAJEVI
• Ivo Andrić: PROKLETA AVLIJA ili TRAVNIČKA KRONIKA
• Ivan Goran Kovačić: JAMA
• William Faulkner: KRIK I BIJES
• Bertolt Brecht: MAJKA HRABROST I NJEZINA DJECA
• Jean Paul Sartre: MUČNINA
• Albert Camus: STRANAC
• Eugene lonesco: ĆELAVA PJEVAČICA i STOLICE
• Samuel Beckett: U OČEKIVANJU GODOTA
• Mesa Selimović: DERVIŠ I SMRT
• Petar Šegedin: CRNI SMIJEŠAK
• Vladan Desnica: PROLJEĆA IVANA GALEBA
• Ranko Marinković: RUKE I KIKLOP
• Slobodan Novak: MIRISI, ZLATO I TAMJAN
• Hermann Hesse: STEPSKI VUK
• Antun Šoljan: KRATKI IZLET
• Vitomir Lukić: SANOVNIK NASMIJANE DUŠE
• Ivo Brešan: PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA
• Ivan Aralica: PSI U TRGOVIŠTU ili PUT BEZ SNA
• Nedjeljko Fabrio: VJEŽBANJE ŽIVOTA ili SMRT VRONSKOGA
• Pavao Pavličić: KORALJNA VRATA