PREMJEŠTAJ U GORNJOGRADSKU

Za premještaj u Gornjogradsku gimnaziju potrebno je u školu dostaviti popunjeni obrazac: Zamolba 

Molimo da popunite sve tražene podatke i potpisanu zamolbu e – mailom pošaljete na gornjogradska@ggg.hr 

Nepotpune zamolbe nećemo razmatrati.

Za sve informacije nazvati kontakt psihologinje Kristine Matasić : 097/6619 – 013