Prilagodba ispitne tehnologije

Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije imaju učenici:

— s teškoćama u razvoju
— s teškoćama učenja
— poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima

POD  UVJETOM  DA  IMAJU  RJEŠENJE  O PRIMJERENOM  PROGRAMU  OBRAZOVANJA

(prijelazne odredbe pravilnika ovoj generaciji omogućuju pravo i bez Rješenja)

JAVITI SE KOORDINATORICI ŠTO PRIJE!!!!

Neke od prilagodbi:

Ø Produženje trajanja (do max 100%)
Ø Izdvajanje u zasebnu ispitnu prostoriju
Ø Prilagođen tisak (mat papir, veći proredi, font 14…)
Ø Osobni pomagač

Sakupiti potrebnu noviju dokumentaciju (nalazi iz 2018 i 2019.godine), ako je potrebno otići školskom liječniku, javiti se i.k što prije. Dostaviti dokumentaciju i.k do 1.2.

Školskom liječniku se obavezno potrebno javiti ako ne postoji Rješenje o primjerenom obliku školovanja, ako do sada nije bilo nikakve prilagodbe ili ako se radi o poremećaju mentalnog zdravlja ili ponašanja te zdravstvene poteškoće koje utječu na učenika u ovo izrazito stresno razdoblje.