Projektna nastava

Njemački jezik

film o crkvi sv. Katarine  nastao u sklopu e-twinning projekta o baroku

Mentor: prof. Vladimir Adamček

Likovna umjetnost

Radovi maturanata 2019./2020. na temu Land art

Mentor: prof. Marina Bokulić

Hrvatski jezik

Booktrailer za knjigu Zločin i kaznu u izvedbi učenika 3. d razreda,

za  Booktrailer film festival 2020.

Mentor: prof. Bernardica Škrlac