PRVA POMOĆ

Učenici će kroz fakultativnu nastavu Prve pomoći usvojiti znanja kojima bi učenici mogli, u slučaju potrebe, nekome sačuvati zdravlje ili spasiti život.

Kroz ovaj fakultativni predmet poticati će se učenici na nužnost pomaganja drugima. Pozivati učenike na timski rad i volontiranje u društvu Crveni križ.

Njegovati osjećaj solidarnosti, jačati sposobnost empatije, razvijati kompetencije u pružanju prve pomoći ozlijeđenima.

Neke od aktivnosti koje će učenici usvajati tijekom izvođenja Prve pomoći su: postavljanje osnovnih zavoja pomoću trokutne marame unesrećenoj osobi prepoznavanje i postupak reagiranja kod unutarnjeg krvarenja i šoka, zbrinjavanje prijeloma, uganuća, iščašenja, imobilizacije i ozljede kralježnice, prevencije i zbrinjavanje kod trovanja. Prevencije i postupak prve pomoći kod nastanka ozljede kod kuće, u sportu, prometu i na vodi.

Povezanost s međupredmetnim kurikulumom Zdravlje (Pomoć i samopomoć). Grupni sastanci online preko Teamsa radi edukacije i priprema za natjecanje te u proljeće.

Kod učenika će se vrednovati će se izvješća i prezentacije na zadanu temu te pratiti učenikove sposobnosti u izvršavanju manualnih zadataka (npr. prepoznati stanje šoka, i postupak kod unutarnjeg krvarenja, prepoznavanje i zbrinjavanje prijeloma, uganuća, iščašenja, imobilizacije i ozljede kralješnice), sve navedeno će biti osnova za sumativnu ocjenu. Iskazana solidarnost u prikupljanju sredstava za akcije koje provodi Crveni križ odaziv na dobrovoljno darivanje krvi, volontiranje u suradnji s Crvenim križem, pružanje prve pomoći u slučaju potrebe, ostvariti dobar plasman na natjecanju i odlazak na županijsko natjecanje te terenska nastava u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu u drugom polugodištu školske godine.

                                                                                                                                             Nositelj aktivnosti je Sanja Vidović Birkić, prof.