Školski liječnik

 

Nadležni tim za našu školu:

Lucija Raič, dr.med.
lucija.raic@stampar.hr

medicinska sestra Ivana Račić – 01/4843-049
ivana.racic@stampar.hr

RADNO VRIJEME:

neparnim danima prijepodne, parnima poslijepodne

ADRESA:

Laginjina 16, ambulanta školske medicine