Školski liječnik

 

Nadležni tim za našu školu:

Nadležni liječnik za Gornjogradsku gimnaziju trenutno nije imenovan.
Potrebno je javiti se telefonski ili e-poštom medicinskoj sestri koja će vas uputiti što dalje i kome se obratiti: 

medicinska sestra Ivana Račić – 01/4843-049

 ivana.racic@stampar.hr