UPIS U 1. RAZRED

Na osnovi članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (Narodne novine, broj 57/22) Gornjogradska gimnazija objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA
U PRVI RAZRED u šk. god. 2022./2023.

Gornjogradska gimnazija upisuje u prvi razred u šk. god. 2022./2023. 156 učenika u 6 razrednih odjela.
Gornjogradska gimnazija izvodi četverogodišnji program opće gimnazije.

Obvezni strani jezici:
Prvi strani jezik: engleski
Drugi strani jezik: njemački nastavljački, njemački početni, talijanski, španjolski ili francuski

Škola će poštivati želje učenika pri izboru drugog stranog jezika ukoliko bude u mogućnosti, no zadržava pravo promjene učenikova izbora u skladu s brojem učenika po pojedinom stranom jeziku.

Za upis se boduje uspjeh od 5. do 8. razreda osnovne škole (opći uspjeh zaokružen na dvije decimale) i uspjeh na kraju 7. i 8. razreda iz sljedećih predmeta: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija.

Pravo na izravan upis odnosno pravo na dodatne bodove ostvaruju se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

Sukladno članku 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika Gornjogradska gimnazija boduje natjecanje iz biologije.
Bodovni prag za Gornjogradsku gimnaziju: 73 boda

Provjere znanja engleskog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se: za kandidate s teškoćama u razvoju 27.6.2022. 9:00 u 9 sati, za redovne kandidate 4.7.2022. 9:00 u 9 sati na adresi Jordanovac 8 (Gornjogradska gimnazija). Prijavu izvršiti najkasnije do 20.06.2022. putem maila gornjogradska@ggg.hr.

U šk. god. 2022./2023. nastava će se održavati
u XV. gimnaziji, Jordanovac 8, Zagreb.

Upis u 1. razred Gornjogradske gimnazije

Upis u Gornjogradsku gimnaziju održat će se
11. srpnja 2022. od 9:00 do 15:00 sati
osobno na adresi Jordanovac 8 ili mailom na: upisi.gornjogradska@gmail.com

Za upis je potrebno predati:

– potpisani obrazac o upisu (upisnicu) u 1. razred Gornjogradske gimnazije
– svjedodžbe od 5. do 8. razreda
– ispunjen info – obrazac koji možete preuzeti ovdje
– dokumente na osnovi kojih su ostvarena dodatna prava za upis (za učenike koji imaju dodatne bodove)
– ukoliko se dokumentacija predaje mailom potrebno je ostaviti kontakt broj roditelja

Upisno povjerenstvo

Bodovni prag za upis u 1. razred Gornjogradske gimnazije u šk. god. 2022./2023. je 73 boda.

Sve ostale informacije o upisima u šk. god. 2022./2023. bit će objavljene na školskoj web stranici: www.ggg.hr

Stručna služba je dostupna za konzultacije uživo vezane uz upis ali uz prethodnu najavu i dogovor. 
Kontakt telefon je 097/6619013 (kontakt psihologinje)
 

Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19., 64/20), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, NN 47/17) i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (NN 55/2021.) od 21. svibnja 2021.; u daljem tekstu: Odluka), Gornjogradska gimnazija objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA
U PRVI RAZRED u šk. god. 2021./2022.

Gornjogradska gimnazija upisuje u prvi razred u šk. god. 2021./2022. 156 učenika u 6 razrednih odjela.
Gornjogradska gimnazija izvodi četverogodišnji program opće gimnazije.

Obvezni strani jezici:
Prvi strani jezik: engleski
Drugi strani jezik: njemački napredni, njemački početni, talijanski, španjolski ili francuski

Škola će poštivati želje učenika pri izboru drugog stranog jezika ukoliko bude u mogućnosti, no zadržava pravo promjene učenikova izbora u skladu s brojem učenika po pojedinom stranom jeziku.

Za upis se boduje uspjeh od 5. do 8. razreda osnovne škole (opći uspjeh zaokružen na dvije decimale) i uspjeh na kraju 7. i 8. razreda iz sljedećih predmeta: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija.

Pravo na izravan upis odnosno pravo na dodatne bodove ostvaruju se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15 i 47/17).

Sukladno članku 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika Gornjogradska gimnazija boduje natjecanje iz hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, povijesti, geografije i biologije.
Bodovni prag za Gornjogradsku gimnaziju: 72 boda

Provjere znanja engleskog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se: za kandidate s teškoćama u razvoju 23.06.2021. u 9 sati, za redovne kandidate 01.07.2021. u 9 sati na adresi Jordanovac 8 (Gornjogradska gimnazija). Prijavu izvršiti najkasnije do 18.06.2021. putem maila gornjogradska@ggg.hr.

U šk. god. 2021./2022. nastava će se održavati
u XV. gimnaziji, Jordanovac 8, Zagreb.

Upis u 1. razred Gornjogradske gimnazije

Upis u Gornjogradsku gimnaziju održat će se
12. srpnja 2021. od 9:00 do 15:00 sati
osobno na adresi Jordanovac 8 ili mailom na: upisi.gornjogradska@gmail.com

Za upis je potrebno predati:
• potpisani obrazac o upisu (upisnicu) u 1. razred Gornjogradske gimnazije
• svjedodžbe od 5. do 8. razreda
• dokumente na osnovi kojih su ostvarena dodatna prava za upis (za učenike koji imaju dodatne bodove)
• ukoliko se dokumentacija predaje mailom potrebno je ostaviti kontakt broj roditelja

Upisno povjerenstvo

Obavijest kandidatima o upisu u Gornjogradsku gimnaziju u školskoj godini 2021./2022.

Dragi osmaši,

22. ožujka 2020. zgrada Gornjogradske gimnazije stradala je u potresu te će se zbog sanacije oštećenja nastava u školskoj godini 2021./2022. odvijati u prostorijama XV. gimnazije (Jordanovac 8).

Bodovni prag za upis u Gornjogradsku gimnaziju je: 72 boda

Provjera predznanja engleskog jezika (samo za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik) održat će se u prostoru XV. gimnazije (Jordanovac 8):

  • 23. 06. 2021. u 9 sati za učenike s teškoćama 
  • 1. 07. 2021. u 9 sati za sve ostale učenike

Svi učenici koji će pristupiti ovoj provjeri trebaju se prethodno najaviti na: gornjogradska@ggg.hr


Sve važne informacije o upisima bit će objavljene na školskoj web stranici: www.ggg.hr

Stručna služba je dostupna za konzultacije uživo vezane uz upis ali uz prethodnu najavu i dogovor. 
Kontakt telefon je 097/6619013 (kontakt psihologinje)
Više informacija o specifičnostima škole možete pogledati ovdje