UPIS U 1. RAZRED

Na osnovi članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (Narodne novine, broj 55/23) Gornjogradska gimnazija objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA
U PRVI RAZRED u šk. god. 2023./2024.

Gornjogradska gimnazija upisuje u prvi razred u šk. god. 2023./2024. 156 učenika u 6 razrednih odjela.
Gornjogradska gimnazija izvodi četverogodišnji program opće gimnazije.

Obvezni strani jezici:
Prvi strani jezik: engleski
Drugi strani jezik: njemački nastavljački, njemački početni, talijanski, španjolski ili francuski

Škola će poštivati želje učenika pri izboru drugog stranog jezika ukoliko bude u mogućnosti, no zadržava pravo promjene učenikova izbora u skladu s brojem učenika po pojedinom stranom jeziku.

Za upis se boduje uspjeh od 5. do 8. razreda osnovne škole (opći uspjeh zaokružen na dvije decimale) i uspjeh na kraju 7. i 8. razreda iz sljedećih predmeta: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija.

Pravo na izravan upis odnosno pravo na dodatne bodove ostvaruju se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

Sukladno članku 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika Gornjogradska gimnazija boduje natjecanje iz biologije.

Bodovni prag za Gornjogradsku gimnaziju: 73 boda

Provjere znanja engleskog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se: za kandidate s teškoćama u razvoju 26.6.2023. 10:00, za redovne kandidate 4.7.2023. 10:00 na adresi Jordanovac 8 (Gornjogradska gimnazija). Za pristup provjeri potrebno se najaviti na mail škole gornjogradska@ggg.hr (za učenike s teškoćama do 21.6.2023., a za redovne učenike do 30.6.2023).

U šk. god. 2023./2024. nastava će se održavati u XV. gimnaziji, Jordanovac 8, Zagreb.

Upis u Gornjogradsku gimnaziju održat će se 11. srpnja 2023. od 9:00 do 15:00 sati osobno na adresi Jordanovac 8.

U slučaju spriječenosti dokumentaciju je moguće dostaviti 11.07.2023. od 9,00-12,00 sati elektronskim putem na mail:  upisi@ggg.hr

Za upis je potrebno predati:

– potpisani obrazac o upisu (upisnicu) u 1. razred Gornjogradske gimnazije
– svjedodžbe od 5. do 8. razreda
– ispunjen info – obrazac koji možete preuzeti ovdje
– dokumente na osnovi kojih su ostvarena dodatna prava za upis (za učenike koji imaju dodatne bodove)
– ukoliko se dokumentacija predaje mailom potrebno je ostaviti kontakt broj roditelja

Sve ostale informacije o upisima u šk. god. 2023./2024. bit će objavljene na školskoj web stranici: www.ggg.hr

Stručna služba je dostupna za konzultacije uživo vezane uz upis ali uz prethodnu najavu i dogovor. 

Kontakt telefon je 097/6619013 (kontakt psihologinje)