UPISI

Obavijest kandidatima o upisu u Gornjogradsku gimnaziju u školskoj godini 2021./2022.

Dragi osmaši,

22. ožujka 2020. zgrada Gornjogradske gimnazije stradala je u potresu te će se zbog sanacije oštećenja nastava u školskoj godini 2021./2022. odvijati u prostorijama XV. gimnazije (Jordanovac 8).

Bodovni prag za upis u Gornjogradsku gimnaziju je: 72 boda

Provjera predznanja engleskog jezika (samo za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik) održat će se u prostoru XV. gimnazije (Jordanovac 8):

  • 23. 06. 2021. u 9 sati za učenike s teškoćama 
  • 1. 07. 2021. u 9 sati za sve ostale učenike

Svi učenici koji će pristupiti ovoj provjeri trebaju se prethodno najaviti na: gornjogradska@ggg.hr


Sve važne informacije o upisima bit će objavljene na školskoj web stranici: www.ggg.hr

Stručna služba je dostupna za konzultacije uživo vezane uz upis ali uz prethodnu najavu i dogovor. 
Kontakt telefon je 097/6619013 (kontakt psihologinje)
Više informacija o specifičnostima škole možete pogledati ovdje
 
 

Na osnovi članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15. i 47/17.)  i Odluke Minstarstva znanosti i obrazovanja  o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./21. (Narodne novine, broj 62/20.), Gornjogradska gimnazija objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED  u šk. god. 2020./2021.

Gornjogradska gimnazija upisuje u prvi razred u šk. god. 2020./2021. 156 učenika u 6 razrednih odjela.

Gornjogradska gimnazija izvodi četverogodišnji program opće gimnazije.

Obvezni strani jezici:

Prvi strani jezik: engleski

Drugi strani jezik: njemački napredni, njemački početni, talijanski, španjolski ili francuski

Škola će poštivati želje učenika pri izboru drugog stranog jezika ukoliko bude u mogućnosti, no zadržava pravo promjene učenikova izbora u skladu s brojem učenika po pojedinom stranom jeziku.

Za upis se boduje uspjeh od 5. do 8. razreda osnovne škole (opći uspjeh zaokružen na dvije decimale) i uspjeh na kraju 7. i 8. razreda iz sljedećih predmeta:  hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija.

Pravo na izravan upis odnosno pravo na dodatne bodove ostvaruju se sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15 i 47/17).

Sukladno članku 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika Gornjogradska gimnazija boduje natjecanje iz biologije.

Bodovni prag za Gornjogradsku gimnaziju: 71 bod

Provjere znanja stranog jezika kojeg učenici nisu učili u osnovnoj školi, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 

14.7.2019. u 9:00 sati na adresi XV. gimnazije, Jordanovac 8.

 

UPIS U PRVI RAZRED GORNJOGRADSKE GIMNAZIJE

Dostava dokumenata (upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis) učenika koji su ostvarili pravo upisa u Gornjogradsku gimnaziju održat će se elektroničkim putem i to 27.07.2020. slanjem skenirane dokumentacije na mail škole upisi.gornjogradska@gmail.com 

Ukoliko ne postoji mogućnost slanja dokumenata putem maila, iste je moguće 27.07.2020. donijeti na novu adresu Gornjogradske gimnazije, Jordanovac 8 u vremenu od 9,00 – 15,00 sati.

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik donijet će u rujnu 2020.

Za upis je potrebno predati sljedeću dokumentaciju:

  1. potpisani obrazac o upisu (upisnicu) u 1. razred Gornjogradske gimnazije isprintan iz sustava upisi.hr
  2. svjedodžbe od 5. do 8. razreda
  3. dokumente na osnovi kojih su ostvarena dodatna prava za upis (za učenike koji imaju dodatne bodove)

                  Upisno povjerenstvo

Promotivni video o školi, školska godina 2019./2020.

Promotivni video o školi iz 2014. godine:

Dojdi osmaš iz 2015. godine: