ODABRANI FILMOVI 20. STOLJEĆA

Cilj nastave je upoznati učenike s nekim od najpoznatijih djela filmske umjetnosti dvadesetog stoljeća. Odabir filmova slijedit će kriterij vrsnoće i dobne primjerenosti uzrastu učenika (15 -18 g.). Učenici će upoznati neke od temeljnih pojmova jezika filmske umjetnosti (žanr, kadar, plan, slikovne odlike filma, scenografija, kostimografija, glazba i sl.) kao i redatelje i glumce koji su obilježili razvoj filmske umjetnosti, pretežno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. U kontekstu pojedinog filma bit će uključene međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj, Zdravlje, Održivi razvoj. Namjera je kod učenika razvijati kreativnost jednostavnim zadacima kao i osviještenost u procesu gledanja filma.

                                                                                                                                          Nositelj aktivnosti je Marina Bokulić, prof.